Välj din plats:

Land

KUKA.RoboTeam

KUKA.RoboTeam möjliggör samarbetande drift av upp till fyra robotar i grupp. Robotarna kan även synkroniseras med externa axelkinematiker som lägesställare för arbetsstycken eller robotlinjärenheter för att kunna utföra tids- och geometrianpassade rörelser.


Tids- och geometrimässig sammankoppling med programvaran KUKA.RoboTeam

Synkronisering av robotar

Med programvaran KUKA.RoboTeam flyttas klassiska, centrala PLC-funktioner som arbetsområdesförreglingar och programsynkronisering direkt till robotgruppen. Alla uppgifter som direkt berör robotgruppen kommer då att utföras av denna grupp helt autonomt.

Geometrisk sammankoppling av robotar

Den geometriska ban- och transportkopplingen av flera robotar integreras med olika processer. Detta möjliggör en modern löpande bandproduktion och garanterar kraftigt förkortade cykeltider. Geometriskt sammankopplade robotar kan till exempel lösa alla hanteringsuppgifter inom tunglasttransporter på ett mycket flexibelt sätt och positionera arbetsstycken på processoptimerat sätt – särskilt arbetsstycken som inte är formstabila. Med hjälp av denna funktion kan även processer appliceras parallellt med materialtransporten.

Två KUKA-robotar som hanterar extremt tunga planglaskomponenter.

KUKA.RoboTeam: Funktioner för tidsrelaterad och geometrisk sammankoppling av robotar

Synkronisering av robotar

 • Programsynkronisering: Synkroniserad rörelsestart av två eller fler robotar

 • Rörelsesynkronisering: Synkroniserad rörelsetid för två eller fler robotar

 

Geometrisk sammankoppling av robotar eller av robotar och en extern axelkinematik

 • Lastdelningsförfarande: Synkront arbete med två eller fler robotar

 • Processberoende förflyttning: Samarbete mellan två eller fler robotar i en och samma process

 • Kombinerad förflyttning: Kombination av lastdelningsförfarande och processberoende förflyttning

 • Utökad master-slave-princip: Synkront arbete med två eller fler robotar med extern axelkinematik

 • Synkroniseringskommandona i KUKA.RoboTeam sätts via robotens programmeringsgränssnitt.
 • När robotens bana eller hastighet ändras i gruppen verkställs detta på alla robotar i gruppen utan fördröjning.
 • Alla säkerhetsrelevanta signaler kommuniceras direkt inom robotgruppen via det interna säkerhetsbussystemet.
 • Ett nödstopp (stopp av kategori 1) på en av de deltagande robotarna ger upphov till en synkroniserad och bantrogen bromsning av hela gruppen.
Med programvaran KUKA.RoboTeam kan två KUKA-robotar svetsa samtidigt på en och samma komponent.

Systemkrav för KUKA.RoboTeam

 • Robotstyrningen KR C4 med tillvalet RoboTeam
 • KUKA System Software 8.3
 • En helt konfigurerbar switch (manageable switch) för KLI-anslutning till WorkVisual
 • KR C4 RoboTeam-anslutningskabel