Välj din plats:

Land

KUKA.SafeOperation

Med programvaran KUKA.SafeOperation minskar du din anläggnings platsbehov och får en snabb, säker och kompakt produktion. Den ger dig nya sätt att utnyttja cellkonfigurationens alla möjligheter och få till ett ännu mer kostnadseffektiv samarbete mellan människa och robot.


Så fungerar KUKA.SafeOperation

KUKA.SafeOperation kombinerar moderna, säkerhetsrelevanta program- och maskinvarukomponenter. På så sätt både fastställer och övervakar den arbets- och skyddsområdena.

Det gör att du slipper övervaka arbetsområdena mekaniskt. Dessutom minskar du cykeltiderna.

KUKA.SafeOperation underlättar säkert och effektivt samarbete mellan människa och robot (MRK). Till exempel gör det säkra driftsstoppet att avståndet till fabriksarbetaren vid laddning i manuella laddstationer kortas.

Med programvaran KUKA.SafeOperation minskar du cykeltiderna.

KUKA.SafeOperation i arbete hos Audi

Programvaran KUKA.SafeOperation hos Audi i Ingolstadt

Övervakningsrum med KUKA.SafeOperation

Fokus ligger på säkerheten. Programvaran erbjuder upp till 16 övervakningsrum och ett fast cellområdet för säker minskning av det teoretiska arbetsutrymmet. Hur dessa övervakningsrum definieras avgör robotens beteende.

Varje område kan ställas in individuellt. Välj mellan kartesisk och axelspecifik definition. Du kan dessutom skilja mellan följande typer av områden:

 • Arbetsutrymme
 • Skyddsområde
 • Signaleringsskyddsområde (ej stoppande)
 • Signaleringsarbetsutrymme (ej stoppande)
 • Cellområde (inte omkopplingsbart)

Utnyttja de säkerhetsbedömda programvarufunktionerna:

 • Säker konfiguration med lösenordsautentisering eller USB-nyckel
 • Övervakning av upp till 16 konfigurerbara områden och fasta cellområden
 • Övervakning av axelhastighet och axelacceleration
 • Övervakning av kartetisk hastighet
 • Dynamisk aktivering av övervakningar via ingångar
 • Områden med säker signaleringsfunktion tack vare upp till 16 utgångar
 • Tar hänsyn till upp till 16 robotverktyg
 • Säkert driftstopp för enskilda axlar och axelgrupper
 • Automatiskt kalibrerings- och bromstest

 

Funktionerna stöds av Ethernet-säkerhetsgränssnittet (ProfiSafe, CIP-Safety, FSoE). KUKA erbjuder även det diskreta säkerhetsgränssnittet X11/X13 SafeOperation för mindre omfattande konfiguration.

Programvaran KUKA.SafeOperation används inom ramarna för olika applikationer.

programvaruövervakning av cellområdet

Cellområdet definierar var i cellen säkerhetsstaketet placeras:

 • Cellområdet konfigureras som en konvex polygon med tre till tio hörn.
 • Efter konfigureringen övervakas cellytan kontinuerligt och säkert.
 • Verktyget modelleras på robotens monteringsfläns med upp till sex användardefinierade sfärer. När roboten rör sig, rör sig även sfärerna.
 • Sfärerna övervakas mot cellområdet och rör sig endast inom detta område.
 • Om en av sfärerna vidrör cellområdets gränser stannar roboten säkert.
Med programvaran KUKA.SafeOperation kan du avgränsa och övervaka arbetsområden.

Du kan minska robotens teoretiska arbetsutrymme med programvaran KUKA.SafeOperation via de inställda arbets- eller skyddsområdena.

Fördelar: Minskar anläggningens utrymmesbehov. Skyddsanordningarna kan begränsas till det mindre, faktiska utrymmet.

Systemkrav för KUKA.SafeOperation

 • Robotstyrning KR C4
 • KUKA System Software 8.1
 • KUKA.PROFINET IO