Välj din plats:

Land

KUKA Picus 2

Den helautomatiserade enknappsfriktionssvetsmaskinen med en stötkraft på 8–20 kN är den minsta modulära maskinen i maskinportföljen och imponerar med topprestanda och ett mångsidigt komponentspektrum tack vare integrerad hanteringsrobot.


Mycket produktiv och många användningsområden

Den standardiserade helautomatiserade friktionssvetsmaskinen KUKA Picus 2 erbjuder innovationer i litet format. Denna nya maskingeneration efterträder den kundspecifika KUKA RS 2, är modulärt uppbyggd och utgör en riktig allroundlösning för olika friktionssvetsprocesser. Utöver svetsning av ventiler i förbränningsmotorn sträcker sig användningsområdet över bilbranschen till nya tillämpningar inom e-mobilitet och General Industry. Picus 2 erbjuder en strålande ekonomisk effektivitet och högsta möjliga mångsidighet tack vare en integrerad robotautomatisering.

 

Friktionssvetsningsmaskiner i KUKA Picus 2

 • Individuelle Komplettlösung

  Topprestanda

  • Helautomatisk lastning och lossning
  • Användning av beprövade teknikmoduler som HNC-processaxeln
 • Einfache Bedienung

  Enkel och ergonomisk manövrering

  • Förbättrad åtkomst tack vare ny design
  • Lätt manöverdörrar och stort arbetsutrymme
  • Intuitiv manövrering via en pekskärm med modernt, grafiskt användargränssnitt
 • Genauigkeit

  Flexibilitet tack vare hanteringsroboten

  • Enorm utökning av komponentspektrumet för en stor mängd tillämpningar och branscher
 • Kvalitetsövervakning

  • Övervakning genom KUKA PCD (Process Parameter Control and Documentation)
  • Minskning av driftstoppen tack vare automatisk utslussning av delar som ska kastas
 • Servicefreundlichkeit

  Förbättrad komponenthantering

  • Optimal integrering i produktionsarbetsflödet
 • Einfache Installation

  Enkel installation

  • Plug&Play-lösning
  • Snabb uppställning och försättning tack vare integrering av hydraulaggregat och kopplingsskåp i maskinen
 • Litet platsbehov

  • Kompakt maskin med ett ytbehov på bara 4 m²
 • Industrie 4.0

  • Omfattande sensorer för övervakning av maskinen och svetsprocessen
  • Avläsningsbara data via standardiserade gränssnitt för utvärdering i molnet 
  Industrie 4.0 SmartProduction

KUKA Picus 2 i detalj: Utrustning, tillbehör 

 • Användarvänlig manöverpanel

  Med pekskärmens överskådliga menynavigering manövrerar du Picus 2 snabbt och intuitivt. En digital manual med sökfunktion och underhållsschema gör upplevelsen ännu mer användarvänlig.

 • Hanteringsrobot

  Integrerad KUKA AGILUS-robot möjliggör tack vare den ökade flexibiliteten ett enormt mycket större komponentspektrum och bereder nya vägar för de mest varierade tillämpningarna.

 • Gränssnitt för materialtillförsel

  Materialtillförseln kan anpassas individuellt via 

  • Matningsband
  • Deltransportörer

   

  Materialutmatningen sker för 

  • Godkända delar via en kana
  • Ej godkända delar kastas automatiskt av roboten
   

   

 • Konstruktion som underlättar transporter

  Plug & Play – tack vare att hydraul- och elsystemen är integrerade får maskinen plats på en mindre yta, vilket förenklar både transport och installation.

   

 • Förbättrad kvalitetsövervakning

  Den senaste KUKA PCD Controller för tillförlitlig kvalitetsövervakning genom validerade parametrar:

  • Lagring av alla parametrar i databasen
  • Omfattande svetsdataexport
  • Utförlig rapportering och dataanalys
  • Övervakning och dokumentation av alla parametrar (avläsningshastighet 1 ms)

Fler alternativ vid friktionssvetsning med Picus 2

 • Planvridning för komponentförberedning
 • Borttagning av svetsvulster genom avvridning eller avstansning
 • Komponent- och kundspecifikt spännverktyg
 • Finkänslig processaxel med 12 kN stötkraft
 • Active Travel Control (för minskning av längdtoleranser)
 • Automatisering med cellgränssnitt
 • OPC UA Interface för I4.0

Nya KUKA Picus 2 är en solid investering för framtiden, eftersom den kan användas på många sätt och baseras på den moderna styr- och processtekniken från den största Genius-produktserien.

Till Maier, Portfolio Manager Advanced Welding Solutions

Perfekt svetsning och enkel hantering tack vare intuitiv manövrering 

Det intuitiva användargränssnittet utmärker sig genom


Svetsprocess

användarvänlig konfiguration och inställning av svetsprocessen

Säkerhetskopiering

Mata in och spara data via USB-gränssnittet

Dokumentation

Dokumentera svetsresultaten med hjälp av en databas, skrivare eller PDF-export

Parameterförlopp

Grafisk visning av aktuella och arkiverade parameterförlopp

Styrning och övervakning

Styrning och övervakning av svetsprocessens samtliga parametrar med millisekundprecision

Kvalitetsledning

Full spårbarhet med DataMatrix-koder. Svetsdata kopplas till varje enskild komponent.

Projekthantering

Hantering av upp till 1 000 svetsprogram

Visning av värden och status

Visning av ärvärden och parametrar samt aktuell status i klartext

Har du fler frågor om vår maskin Picus 2 eller söker du efter en individuell lösning?

Vi hjälper gärna till

Legotillverkning i friktionssvetsning

Vi svetsar både enskilda komponenter och kompletta komponentgrupper