Välj din plats:

Land

Erhardt + Abt automatiserar lackering av drivaxlar för bakhjulsdrift med KUKA KR 16

Sedan grundandet 1997 fram till idag har Erhardt + Abt Automatisierungstechnik GmbH installerat över 300 robotar på anläggningar över hela världen.


Som certifierad systempartner till KUKA har Erhardt + Abt därmed redan upprepade gånger haft nytta av den Augsburg-baserade innovationsledarens världsomspännande expertis och framgångsrikt implementerat robotar med KUKA:s varumärke. Från våra cirka 75 experter på anläggningskonstruktion och robotik kommer automatiseringskoncept för flyg- och rymdindustrin, plastbranschen och livsmedelsindustrin, och de har också kommit till användning inom elektronik och kommunikation.

Kompetensen hos de erfarna maskinkonstruktörerna har blivit särskilt uppskattad av fordonstillverkare och deras underleverantörer som gärna använder sig av de senaste metoderna för att vidareutveckla och optimera sina produktionsprocesser. 

Komplett automatisering av lackeringen av drivaxelsdelar för bakhjulsdrift

Inom fordonsindustrin var lackering av drivaxelsdelar för bakhjulsdrift länge en manuell process, och därmed förknippad med mycket arbete och höga kostnader. Genom att använda en tekniskt högklassig och innovativ lösning samt en KUKA-robot har Erhardt + Abts automatiseringstekniker lyckats automatisera processen fullt ut. 

KUKA-robot sörjer för korrekt vridning

Bakaxeln hängs upp i transportsystemet och transporteras synkront med bandet till lackeringskabinen. I kabinen finns två lackeringsrobotar som lackerar drivaxelns vänster- respektive högersida. Roboten som står mittemot dessa två möjliggör den egentliga innovationen: KR 16-2, med sina utmärkta egenskaper vad gäller såväl utrymmesbehov, bärlast och räckvidd som explosionsskydd, sörjer för att vrida transmissionens drivaxel.

Medan bakaxelns transmission åker genom kabinen dockas roboten på dess kopplingsstycke och vrider axeln med en servomotor. För att dockningen ska ske på ett tillförlitligt sätt har Erhardt + Abts automatiseringstekniker utvecklat och byggt en insex med kulhuvudsupptagning. Med sin form som påminner om en lökkupol, använder den sig av samma princip som en insexnyckel med kulhuvud för enkel dockning och lossning med tillförlitlig formpassning, vilket i sin tur ger optimal kraftöverföring.

För att det ska fungera måste roboten känna till kulhuvudets exakta position. Transportbandet löper kontinuerligt, vilket försvårar momentet då transmissionen ska gängas vid kabinens ingång. Upphängningen i kedjemataren är oförutsägbart rörlig i flera riktningar, och även axlar av samma modell hänger i olika positioner - centimeternoggranna toleranser gör att kompensering är nödvändig. Till det ska läggas att bakaxlarna tillverkas ”just in time” för produktionen, vilket betyder att olika modellserier inte kommer i en ordnad följd.

För att få fram de olika koordinater som detta innebär för dockningspositionen, tas ett foto på kulhuvudet med hjälp av en utlösare före införandet i lackeringskabinen. Dessa positionsdata överförs sedan med hjälp av bildbearbetningssystemet ExploRob till robotstyrningen. KUKA-roboten dockar i och vrider axeln tills lackeringen (genom lackeringsrobotsparet) är homogent applicerad runtom. Sedan förs bakaxeln ut ur kabinen igen.

KUKA KR 16, med sina utmärkta egenskaper vad gäller såväl utrymmesbehov, bärlast och räckvidd, vrider transmissionens drivaxel

Kompakt, mångsidig och flexibel

KUKA KR 16-2, med sina utmärkta egenskaper vad gäller såväl utrymmesbehov, bärlast och räckvidd som explosionsskydd, sörjer för att vrida transmissionens drivaxel. Den sexaxliga ledade roboten med 16 kg bärlast och 1 611 mm maximal räckvidd är särskilt flexibel och mångsidig. Konstruktionen och vikten tillåter såväl vägg-, golv- och takinstallation.

För lätta laster är den särskilt lämpad för enkla sysslor som mätning, testning och provning, montering och nedmontering av mindre byggdelar, samt även för hantering och på- och avlastningssysslor. Tack vare dessa egenskaper är KR 16-2 hemmastadd i de flesta branscher i tillverkningsindustrin – så även hos underleverantörer till fordonsindustrin.

Den sexaxliga ledade roboten är särskilt flexibel och mångsidig

Enkel lackering underlättar för medarbetaren och ökar kvaliteten

KUKA-roboten skördar framgångar med sin robusta rörelsekontroll i lackeringskabinen för bakaxlar till personbilar – även vid yttre kraftpåverkan. Bärlast, räckvidd, flexibilitet och tillgänglighet samt transportbandsspårning och explosionsskyddsklassning från fabrik är annat som också talar till dess fördel.

Med Erhardt + Abts intelligenta automations- och modulkoncept besparas inte bara anställda ett tungt arbetsmoment. Denna lackeringsprocedur uppfyller även kraven vid kapacitetshöjningar, då arbetet utförs väsentligt effektivare och med samma höga genomgående kvalitet också vid treskift.

KUKA-roboten underlättar för medarbetaren och gör lackeringen effektivare och mer högkvalitativ

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.