Välj din plats:

Land

KR 500-3 hanterar järnvägssliprar hos Maba Track Solutions GmbH

Sedan 2009 har det Werdohlbaserade företaget KehraTec GmbH utvecklat individuella problemlösningar inom specialmaskinkonstruktion.


Genom innovation, dynamik och ständig vidareutveckling av processtekniker ges kunderna inom branscherna sanitet, trafikteknik, medicin och biltillverkning en mångfald skiftande möjligheter till optimering av processerna.

Lättare hantering av järnvägssliprar

Maba Track Solutions GmbH, ett företag i Kirchdorfer-gruppen med säte i närheten av Wien, har vänt sig till KehraTec i sitt sökande efter en hundraprocentig 3D-mätning av de järnvägssliprar som de producerar. Då gällde det inte bara att mäta upp järnvägssliprarna fullständigt, utan även att hitta ett sätt att underlätta hanteringen av de 320 kg tunga och 2,60 m långa sliprarna.

Sliprar på upp till 320 kg

Betongslipern levereras först via kedjeöverföring. Matningen utförs sortrent. På anläggningen kan upp till sju olika sorters sliprar hanteras och mätas. Den största och tyngsta slipern har en längd på 2,60 m och väger 320 kg. KUKA-roboten tar upp betongslipern och orienterar den upp och ned. Detta ersätter vridningen i ett av de följande produktionsstegen. Därefter körs järnvägsslipern i olika positioner i KehraTecs 2D- och 3D-visningssystem. Efter avslutad hundraprocentig KehraTec-kontroll lägger roboten ned järnvägsslipern igen och cykeln startar om från början.

KUKA KR 500 är pålitlig, kraftfull och exakt

Man installerade en KUKA tunglastrobot KR 500-3, som imponerar både genom sin tillförlitlighet och sin enkla manövrering. Med en nettobärlast på upp till 500 utgör den en idealisk förutsättning för att transportera de tunga järnvägssliprarna med vikter på upp till 320 kg. Ledarmsroboten erbjuder även en exakt rörelsemångfald, även under stora processkrafter. Tack vare räckvidder på upp till 3 326 mm kan dessutom även stora komponenter bearbetas. Därutöver är robotens kapslade konstruktion till fördel i applikationen, eftersom man måste räkna mycket stora föroreningar i betongindustrin, och dessa försvårar manuell hantering. Därför är den ett givet val framför allt vid tunga och kroppsbelastande arbeten.
KUKA KR 500-roboten tillför en järnvägssliper till visningssystemet KehraTec.

Kvalitetskontroll möjlig upp till 100 procent

Denna robotautomatiserade lösning medför talrika fördelar. För det första utförs en kvalitetskontroll till 100 procent. Denna precision skulle inte kunna åstadkommas med en manuell lösning. Just på grund av de stigande kvalitetskraven från kundens sida är detta inte någon obetydlig aspekt. För det andra spelar tidsfaktorn en avgörande roll.
De upp till 320 kg tunga järnvägssliprarna hanteras utan problem av tunglastroboten.

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.