Välj din plats:

Land

KUKA:s bågsvetsningsrobotar 

Maximal produktivitet till en låg driftskostnad: KUKA:s svetsrobotar säkerställer maximal produktivitet och högkvalitativa svetsfogar – även i permanent drift.


Optimal driftsekonomi och hög flexibilitet: Bågsvetsningsrobotar som uppfyller alla kravspecar

Dra nytta av våra specialrobotar för bågsvetsning med bärlaster mellan 6 och 22 kg samt en räckvidd på upp till 3 100 mm. Robotarna levereras i två utföranden: som centralhands- resp. hålaxelrobot. KUKA erbjuder även innovativ svetsprogramvara som KUKA.ArcTech samt en lång rad lägesställare och linjärenheter. Som helhetsleverantör kan vi därför erbjuda skräddarsydd svetsautomation som bidrar till att effektivisera din anläggning.

Hitta rätt svetsrobot som uppfyller dina krav:

Våra robotar är byggda för permanent drift och erbjuder låga drifts- och underhållskostnader. De är alltså som gjorda för krävande svetsuppgifter.

Mer än bara en svetsrobot

KUKA har inte bara robotar för rena bågsvetsningsapplikationer. Vi har även ett brett utbud av robotmodeller för en lång rad olika processuppgifter, t.ex. robotar som betjänar verktygsmaskiner och som kan hantera bärlaster på upp till 1 300 kg. 

KUKA står vid din sida – både före, under och efter projektet – med ett unikt utbud av rådgivnings- och servicetjänster.


Högsta möjliga kvalitet: Robotar för bågsvetsning


Enkel programmering och manövrering med svetsprogramvaran KUKA.ArcTech

Med vår innovativa programvara KUKA.ArcTech går det enkelt att manövrera bågsvetsningen med intuitiva kommandon och strukturerade menyer på KUKA smartPAD. Även programmeringen av roboten går snabbt med EasyTeach-statusknappar.

Snabb integration

Drag & drop-konfiguration tack vare förkonfigurerade profiler för olika tillverkare av svetskällor (Binzel, ESAB, EWM, Fronius, Kemppi, Lincoln, Lorch, Megmeet, Migatronic, Miller eller SKS) säkerställer hög kompatibilitet och minimerar idrifttagningsrisker och -tider.

Högsta svetskvalitet

Tack vare KUKA-robotarnas unika ban- och repeternoggrannhet och stabila robotmekanik svetsar de med mycket hög kvalitet – även vid permanent drift under krävande förhållanden.

Låga driftskostnader och maximal tillgänglighet

KUKA:s beprövade robotteknik erbjuder hög anläggningstillgänglighet i 3-skiftsdrift i kombination med ett minimalt underhållsbehov.

Programmera KUKA:s bågsvetsningsrobotar med handen

Med det trådlösa styrningspaketet KUKA ready2_pilot styr du enkelt dina robotar för hand. Handstyrningsfunktionen kan användas på alla KUKA-robotar oavsett bärlast och det krävs inga programmeringskunskaper. Det går att styra roboten med handen till enskilda punkter eller utföra kompletta banor och sedan spara dessa med en knapptryckning.

I kombination med programvaran KUKA.ArcTech kan svetstekniska kommandon programmeras direkt på svetsbrännaren med hjälp av 6D-musens knappar.


Tidsbesparingen som robotnavigatorn medför leder till produktivitetsvinster. Och tack vare den intuitiva handstyrningen minimeras antalet fel.

Är du intresserad av våra bågsvetsningsrobotar?

Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt svetskomponenter som uppfyller just dina krav. Vi har är även begagnade och helrenoverade svetsrobotar i lager.

Effektiv bågsvetsning med rätt programvara

KUKA.ArcTech: Integrerad enkelhet, prestanda och kvalitet

Våra programvaruprodukter i KUKA.ArcTech-serien möjliggör enkel och intuitiv manövrering och programmering av svetsapplikationer och samtidig kvalitetssäkring.

Med den inbyggda svetsparameterhanteringen i KUKA.ArcTech går det enkelt och snabbt att definiera svetsuppgifter. Varje svetsdatapost kan förses med processgränser för kvalitetssäkring.

MIG/MAG-svetsning av fordonskomponenter 

Svetsprogramvara och sensorteknik för maximal produktivitet och flexibilitet i din svetsapplikation 

 • KUKA.ArcSense

  Svetsfogspårning med ljusbågesensor (TAST): KUKA.ArcSense är ett tillval till KUKA.ArcTech och används för att analysera svetsparametrarnas ärvärden och automatiskt kompensera för toleranser som exempelvis härrör från värmerelaterade deformationer eller varierande arbetsstyckesdimensioner. Ljusbågesensorn säkerställer att svetsfogen svetsas exakt där det är tänkt. KUKA.ArcSense är en programvarulösning som kan kombineras med alla KUKA-svetsrobotar och som säkerställer maximal kvalitet och reproducerbarhet under svetsningen.
 • KUKA.ArcTech AdaptiveWelding

  Automatisk anpassning av de programmerade svetsparametrarna: Tack vare ett konfigurerbart gränssnitt anpassas svetsparametrarna till arbetsstyckestoleranserna samt till tillverkningsrelaterade avvikelser hos arbetsstyckena, t.ex. bredden på svetsfogen. Det spelar ingen roll om avvikelserna uppträder före eller under svetsningen. Den kontinuerliga anpassningen av svetsprocessens börvärden säkerställer en konstant och tillförlitlig svetsfogskvalitet, vilket i sin tur ökar produktiviteten.

  Här kan du läsa mer.

 • KUKA.ArcTech MultiLayer

  Enkel programmering av svetsfogar bestående av flera lager: Med KUKA.ArcTech MultiLayer skapar du mycket snabbt ett robotprogram för svetsfogar som består av flera lager. Allt du behöver göra är att programmera rotlagrets punktkoordinater. Punktkoordinater som behöver ändras i svetsprogrammet behöver endast ändras i rotlagret. Ändringarna överförs automatiskt till efterföljande lager. För varje fyll- och täcklager kan man spara separata positionsförskjutningsvärden samt övriga svetsparametrar i en databas.

 • KUKA.SeamTech Finding

  Komponent- och fogsökning med intelligent linjelasersensor: Vid lasersensorn mätning erhålls flera värden som beskriver komponentens geometri. Utifrån dessa värden beräknar KUKA.SeamTech Finding snabbt och exakt korrigeringsvärden, som kan gälla en komponent, fog eller enskilda banpunkter. Avvikelser kan kompenseras i upp till 6 dimensioner.

  Här kan du läsa mer.

 • KUKA.SeamTech Tracking

  Kant- och fogspårning under pågående svetsning: Med en intelligent linjelasersensor, och tack vare ett extra kraftfullt EtherNet-realtidsgränssnitt, kan KUKA.SeamTech Tracking korrigera den programmerade svetsbanan med hög precision. Roboten anpassar svetsfogens position och längd till komponentens geometri – till och med vid höga svetshastigheter.

  Här kan du läsa mer.

 • KUKA.TouchSense

  Komponent- och fogsökning med en svetsbrännare eller extern sensor. KUKA.TouchSense kompenserar för avvikelser i arbetsstyckets form och läge genom att genomföra jämförande mätningar i anslutning till svetsningen. Avvikelser kan kompenseras i upp till 6 dimensioner. I kombination med snabbmätingångarna erhålls snabbare sökhastigheter och noggrannare mätresultat. Komponentens position kan fastställas antingen genom avkänning eller beröringsfritt.

  Läs mer.

 • KUKA.Tracc TCP 

  Automatisk TCP-kontroll (Tool Center Point):  KUKA.Tracc TCP övervakar och beräknar med ärvärden exakt var TCP befinner sig och säkerställer att svetsning sker exakt där det är tänkt. Svetscellens produktivitet maximeras eftersom man slipper tidskrävande manuella omprogrammeringar efter exempelvis en kollision eller efter ett slitageframkallat byte av brännarhals. Och inte nog med det: När KUKA.Tracc TCP genomför sin mycket exakta mätning mäter den var TCP:n befinner sig i absoluta termer och tar därmed hänsyn till tillverkningsrelaterade toleranser hos svetsbrännaren.

 • KUKA.Sim

  Offlineprogrammering av svetsanläggningar och svetsrobotar: KUKA.Sim används för att simulera och skapa enkla rörelsesekvenser hos en robot. Ett omfattande komponentbibliotek och plug-and-play-funktionalitet gör det möjligt att genomföra konceptstudier och räckviddskontroller utan cykeltidsutsagor. Tack vare realtidskopplingen till KUKA.OfficeLite går det även att analysera cykeltider, skapa robotprogram och definiera kinematiker. Simuleringarna kan när som helst sparas som video- eller 3D-PDF-filer och spelas upp på en dator.

   

Fallstudier

Läs mer om KUKA:s bågsvetsningsrobotar och deras breda användningsområde.

White Paper: Svetsa aluminium? Inga problem!

Aluminium spelar en viktig roll inom elektromobilitet tack vare materialets optimala kombination av lätthet och styrka. Vid svetsning och fogning ställer aluminium höga krav på den teknik som används. Tack vare KUKA:s omfattande processkunskaper och breda produkt- och tjänsteutbud kan våra kunder snabbt ställa om produktionen för elektromobilitet och dra nytta av framtidens teknik. Ta t.ex. batterilådor där robotar kan tillverka aluminiumkomponenter av högsta kvalitetsnivå.

Läs mer om aluminiumsvetsning inom elektromobilitet.

Ladda ner vårt White Paper