Välj din plats:

Land

Programmera robotar i en handvändning: Handstyrning med KUKA ready2_pilot

Automatisering innebär många fördelar för företag, framför allt vid farliga, ansträngande eller monotona arbetsuppgifter. Den springande punkten brukar dock ofta vara programmeringen. Hur lär man egentligen en mekanisk hjälpreda vad den ska göra? Genom handstyrning: KUKA ready2_pilot har lösningen.

den 5 februari 2021


Det finns många tänkbara användningsområden för robotar i företag: Svetsning, borrning och limning är bara tre exempel på uppgifter som maskinerna klarar på ett snabbt och uthålligt sätt och med konsekvent högt kvalitet. Men automatisering innebär samtidigt också digitalisering. När man pratar om användning av robotar i industrin handlar det ju sällan bara om själva apparaten. Det handlar också om styrningen och robotarnas programvara. För många företag är det det som är den stora utmaningen. Enligt en studie från branschförbundet Bitkom och Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) är ungefär 81 procent av de tillfrågade företagen öppna för innovationer, men samtidigt uppger 64 procent att det finns en rädsla för att komma i kontakt med digital teknik.

Handstyrning istället för komplex programmering

Ett av huvudhindren för införandet av robotar är ofta manövreringen. Potentiella användare tror att de måste göra stora investeringar i utbildningar och personal och avstår därför ofta från en robotlösning. Lösningen på detta dilemma stavas ready2_pilot från KUKALösningen, som bygger på principen ”easy programming”, riktar sig framför allt till företag utan särskild erfarenhet av robotprogrammering.
Met hand guiding via de Commander bestuurt de operator de robot.
Operatören styr roboten med handstyrning via Commander.
Het totale pakket voor ‘easy programming’: Hand guiding met ready2_pilot van KUKA.
Paket för ”easy programming”: Handstyrning med ready2_pilot från KUKA.

Handstyrning – robotinlärning via handstyrning

Medarbetaren för med hjälp av ”Commander”, en typ av 6D-mus, roboten över en detalj för hand och ”visar” roboten vad den ska göra. Via trådlös anslutning till manöverenheten omsätts rörelserna till kommandon, som man sedan kan ändra eller komplettera efter behov. Detta gör det möjligt att dokumentera uppgifter mycket snabbt och programmera dem bokstavligen i en handvändning.
Het totale pakket voor ‘easy programming’: Hand guiding met ready2_pilot van KUKA.
Lika enkelt som det låter: Handstyrning av en industrirobot med ready2_pilot

Trådlöst robotstyrningspaket: KUKA ready2_pilot

”easy programming” med ready2_pilot

Lära roboten för hand, som om man gjorde det själv

Till användarens hjälp finns ”Commander”, en styrenhet som liknar 6D-musen på KUKA smartPAD, och som går att röra i alla riktningar och även förstår kommandon som Fram och Tillbaka. Commander kan sättas fast med några enkla handgrepp direkt på roboten och reagerar med hög känslighet. Den gör att arbetsstegen kan utföras direkt på komponenten. Den stora fördelen: Även mindre erfarna personer vänjer sig på det här sättet snabbt vid roboten och ger den helt enkelt uppgifter, utan att det krävs några grundliga utbildningar eller certifieringar. Dessutom är Commander multifunktionell. Den går att använda på alla robottyper, så investeringen lönar sig med andra ord på kortast tänkbara tid.

Het hartstuk van ready2_pilot: de controller voor de exacte handgeleiding van een industriële robot.
Kärnan i ready2_pilot: styrenhet för exakt handstyrning av en industrirobot.

Tack vare vårt handstyrningssystem ready2_pilot arbetar medarbetarna praktiskt taget sida vid sida med roboten. När man styr robotarmen känns det nästan som att man själv svetsar, borrar eller limmar.

Dieter Rothenfußer, Portfolio Manager Handling, Machining & Processing på KUKA