Välj din plats:

Land

Ny cell för friktionsomrörningssvetsning utökar kontraktstillverkning hos KUKA

En ny cell med friktionssvets från KUKA, cell4_FSW, svetsar även stora komponenter med hög foghållfasthet med minimal svetsfördröjning. Cellen är maximalt flexibel, vilket är fördelaktigt för företag inom ramen för kontraktstillverkning.

den 20 september 2021


Utöver robotar, programvara och anläggningar erbjuder KUKA även kontraktstillverkning för specialsvetsprocesser och komponenter i alla batchstorlekar. Automatiseringsspecialisten har nu kompletterat sin egen maskinpark med en innovativ svetscell för friktionsomrörningssvetsning, cell4_FSW (”Friction Stir Welding”). Detta öppnar framför allt nya möjligheter för hopsättning av material som tidigare ansågs vara problematiska att svetsa: till exempel fasta aluminium- och kopparlegeringar.
Den modulära cellen gör det enklare för företag att göra insteg i världen av Friction Stir Welding (FSW)

Alltid i rörelse: Kontraktstillverkning som förfarande för friktionsomrörningssvetsning

Förfarandet är fördelaktigt där fogar verkligen måste vara täta och dessutom kräver hög hållfasthet. Till exempel för strukturkomponenter inom bilindustrin eller för flyg- och rymdindustrin. Tack vare den modulära konstruktionen på cellen kan KUKA uppfylla näst intill alla kundönskemål. cell4_FSW är maximalt flexibel för kontraktstillverkning – den kan dessutom konfigureras individuellt av företag som investerar i en egen cell. Ett ytterligare plus: Den robotbaserade friktionssvetsningen är flexiblare och billigare jämfört med tekniken med portaler.
Flexibel för kontraktstillverkning: Friction Stir Welding-cellen för perfekta svetsfogar

Kompakt cell gör stordåd

”Små komponenter kan många svetsa. Mycket få kan svetsa de stora”, säger Rainer Simanowski, chef för Technology Services på KUKA. ”Vår tillverkningscell har två arbetsbord på vardera tre och en halv meter och är topputrustad för stora komponenter. Dessutom har vi två möjligheter att mata cellen: via lyftportar för småldelar samt vikdörrar, som öppnas över hela arbetsbordets bredd.” 
Stora komponenter kan föras in i cellen via två vikportar
Produktmångfald och flexibel anpassning till produktionskapaciteter: cell4_FSW utökar legotillverkningen

KUKA hjälper till från början 

Storleken räknas, men även vår expertis inom komponent- och produktutveckling. Inom ramen för kontraktstillverkning står KUKA till förfogande från början, vägleder intressenter vid rätt val av svetsprocess och genomför uppdrag oberoende av produktionsvolym. cell4_FSW utökar nu KUKA-portföljen i detta område: Detta omfattar en redan omfattande maskinpark för Magnetarc-svetsning och rotationssvetsning – för användning av prototyp- och serietillverkning i alla batchstorlekar.

KUKA:s robotstyrning underlättar åtkomsten vid friktionsomrörningssvetsning.

Som fogförfarande för anslutningar av aluminium- och kopparmaterial är friktionsomrörningssvetsning idealisk: Det går att upprätta en stumfogs- eller överlappssvetsning. Längs med beröringsytorna för arbetsstyckena som ska sammanfogas leds ett roterande verktyg (”stift”). Den nödvändiga värmen för svetsning skapas genom friktion. Materialet längs med svetsfogen kondenseras bara plasticerat och inte i flytande form. En enorm fördel vid användning av aluminiummaterial: Fogarna är fria från porer och sprickor och därmed tryck- och vakuumtäta. ”Med vår cell underlättare vi för producerande företag att begagna sig av denna teknik”, säger Simanowski. ”Prisvärt, med en flexibel anläggning, som gör friktionssvetsning attraktiv för varje batchstorlek.”

Prisvärt, flexibelt och lättillgängligt för företag: Vår tillverkningscell gör friktionsomrörningssvetsning attraktiv för varje batchstorlek.

Rainer Simanowski, chef för Technology Services på KUKA

När lönar sig kontraktstillverkning? 

 Framför allt mellanstora företag drar nytta av legotillverkning. Vi hjälper dig med alla frågor om friktionsomrörningssvetsning och ger dig ett icke-bindande anbud.