Välj din plats:

Land

Snabbare, starkare och mångsidigare: KR SCARA –nu även med 12 kg bärlast

Framgångarna med elektromobilitet och regenerativ energi har på senare tid lett till en kraftigt ökad efterfrågan på Scara-robotar med högre bärlaster och större räckvidd. För att möta denna efterfrågan har KUKA utvecklat fyra standard- och tre renrumsmodeller av KR SCARA för bärlaster upp till 12 kg. De kan beställas redan nu och börjar levereras i slutet av året.

den 7 september 2022


Stor efterfrågan på starkare robotarmar

Våra Scara-robotar, som täcker bärlastområdet upp till 12 kg, används för närvarande främst i Asien. Men efterfrågan på industrirobotar av denna typ ökar även i andra delar av världen. Oavsett om det gäller elektromobilitet, t.ex. stapling vid batteriproduktion eller för tillverkare av solcellssystem eller vid montering av komponenter eller förpackning av läkemedel: Våra Scara-robotar är utrustade med fyra axlar och kan användas till många automations- och pick-and-place-uppgifter och de utför monotona uppgifter med högsta precision.

Våra nya KR SCARA-modeller är efterfrågade eftersom de erbjuder samma fördelar som KR SCARA-serien i den högre bärlastklassen: kortast möjliga cykeltider, hög repeternoggrannhet och en kompakt konstruktion.

KUKA-robotar med maximal arbetshastighet

Både standard- och renrumsmodellerna i bärlastklassen upp till 12 kg kan beställas med tre olika räckvidder: 650, 750 och 850 millimeter. Utmärkande för standardmodellerna är deras extremt korta cykeltider på endast 0,40 till max 0,42 sekunder. Även renrumsmodellerna arbetar mycket snabbt med cykeltider på endast 0,42 till 0,44 sekunder. För mer krävande förpacknings- och bin-picking-uppgifter finns Scara-roboten som har en räckvidd på 750 millimeter även i Z600-utförande med extra lång Z-axel. Axeln mäter rekordlånga 600 millimeter, vilket är 200 millimeter längre än övriga modeller i serien.

 


Vid vår benchmarking i labbet visade det sig att KUKA:s nya Scara-robot för pick-and-place-uppgifter ligger i topp i sin robotklass inom många områden. Särskilt intressant för våra kunder är vårt breda produkt- och tjänsteutbud, liksom våra robotars korta cykeltider. När det kommer till cirkulär noggrannhet uppnådde vi de bästa värdena i hela testserien.

Kenny Li, produktchef hos KUKA

Lämplig för renrum

Positionsrepeternoggrannheten ligger på +/- 0,025 millimeter, d.v.s. maximal precision även vid snabba rörelser. Det faktum att de nya KR SCARA-modellerna fungerar felfritt i temperaturer mellan 0 och 45 grader Celsius och endast väger 50 kg gör att de kan användas i vitt skilda produktionsmiljöer. Tack vare den invändiga dragningen av kablarna är de nya modellerna i serien extremt kompakta och lätta att rengöra. Standardmodellerna uppfyller skyddsklass IP20, renrumsmodellerna skyddsklass IP54 liksom renrumsklass ISO 5.

Läs mer om KUKA:s robotserie KR SCARA

KUKA:s 4-axliga robotar i Scara-serien är flexibla att installera, erbjuder hög rörelseprecision och är underhållssnåla. De lämpar sig för vitt skilda uppgifter såsom pick-and-place, montering av smådelar i renrum, hantering och testning. Här hittar du mer information om robotserien.

Komplett sats för intelligent automation

Det är inte bara själva industriroboten som är viktig, utan även dess styrning, liksom dess handhållna manöverenhet och programvara. Smårobotstyrningen KR C5 micro, vår programvara och KUKA smartPAD säkerställer optimal och smidig manövrering av våra nya modeller med bärlaster upp till 12 kg.

Ny Scara-modell från KUKA

Alla robotar är certifierade enligt standarden SS-EN ISO 14644-1, vilket gör att de uppfyller de högsta säkerhetskrav i nästan alla tillämpningar. Alla modeller med en bärlast upp till 12 kg kan beställas redan nu. I slutet av året levereras de till företag över hela världen.