Välj din plats:

Land

Automatiserad lödning

Inom elektrotekniken är lödning en av de mest använda fogningsmetoderna. Automatiserade lödningsanläggningar finns t.ex. för produktion av solcellsmoduler.


Vilken teknik ligger bakom lödningsmetoden?

Vid lödning rör det sig om en termisk metod för ämnestät sammanfogning av material. Med hjälp av en lödkolv eller laser ställs den nödvändiga värmen till förfogande för fasta lödförband och för smältning av lodet. På så sätt kan olika komponenter och material sammanfogas ämnestätt, t.ex. nickel, koppar, metall, stål, järn och aluminium. En lättsmält legering av metall, den så kallade lodet, fungerar som förbindelsematerial med lödstället. Till lödningens processteknik hör en automatisk, programmerbar lodmatning och ett flertal sensorer för processövervakning. En speciell metod är lödning i vakuum eller skyddsgas. Med denna metod kan mycket höga renhetskrav tillgodoses, till exempel inom halvledarmontering eller inom konstruktion av högvakuumanläggningar eller elektronrör.

 

Skillnad på två olika lödtekniker: 

 • Vid mjuklödning ligger lodets smältpunkt under en temperatur på 450 °C, t.ex. inom elektronikindustrin.
 • Vid hårdlödning ligger lodets smältpunkt över en temperatur på 450 °C, till exempel för särskilt fasta förband inom bilindustrin, eller för solpaneler och batterier.

Vilka fördelar har KUKAs automatiserade lödning?

En automatiserad lödstation gör din produktion särskilt lönsam. Processen kan reproduceras stabilt och tillförlitligt och erbjuder hög kvalitet. Dessutom förkortas cykeltiden mellan lödningarna. Därigenom uppnås en ökning av utmatningsvolymen.
 • Topprestanda

  • Felminimering
  • ström- och värmeledande förband
  • Kortare processtider
 • Mångfald

   • Lödförband av olika material 
   • Robot med olika räckvidder och lödpunktsalternativ
   • Robottekniska (cell)lösningar med systempartner
 • Stabilitet

  • Starka lödförband mellan arbetsstyckena
  • Låg fördröjning tack vare mindre värme
  • korrosionsbeständighet
 • Expertis och service

  • Teknisk rådgivning och tekniskt stöd
  • Testförsök och genomförbarhetsstudier
  • Skräddarsydda processlösningar

Selektivlödning

Läs mer om selektivlödning av komponenter med roboten KR AGILUS.

Robotlösningar för automatiserad lödning

Vi erbjuder robotarna med olika räckvidd (706,7–3904 mm), bärlast (6–300 kg) och lödpunktsalternativ för automatisering av lödningsprocesserna, vilket ger dem extra flexibilitet. På detta sätt används den robotbaserade lödmetoden i många branscher för vitt skilda tillämpningar. Stora och små komponenter kan integreras optimalt på önskade lödställen under en kort tidsperiod och med legeringarnas höga hållfasthet.


Vill du öka produktionen med en automatiserad lödningsmetod?

Våra kunniga experter hjälper dig gärna och ger dig råd.