Välj din plats:

Land

Montering med robot

Industriell montering hör till de centrala uppgifterna inom industriell produktion. Vi erbjuder monteringsrobotar och monterar de nödvändiga komponenterna och delarna till färdiga system eller produkter åt dig. Hela tiden med siktet inställt på att anpassa din produktion till de allra senaste kraven för Industrie 4.0. 


Montering: tekniken

Montering är ett avgörande processteg i industriell tillverkning och produktion. Orsakerna till detta är ständigt bredare produktsortiment, mer komplexa anläggningar och tillverkningsprocesser, kortare produktlivscykler och kortare innovationscykler. Den som vill vara konkurrenskraften i epoken Industrie 4.0 måste vara snabb och framför allt flexibel. En monteringsprocess omfattar olika arbetssteg, till exempel:

 

 • Handhavande av verktyg och detaljer

   

   

 • Kvalitetssäkring

   

 • Hantering mellan enskilda monteringssteg

   

 • Enskilda uppgifter inom produktionsprocessen

   

Flexibla monteringsrobotar – redo för din monteringsprocess

KUKA cobot hjälper till med monteringen av koniska kugghjul genom att ta över olika deloperationer. Människa och robot arbetar sida vid sida i ett mycket begränsat utrymme.

Vad innebär automatiserad montering med KUKA?

KUKA rättar sig efter varje kunds individuella uppgiftstyper och fastställer på så sätt behovet och potentialen för automatiseringen. Förutom klassisk montering erbjuder vi ytterligare automatiseringslösningar för framtidens industriella montering. Vår robotteknik och våra kollaborativa robotar möjliggör ett brett utbud av lösningar för att säkerställa ett effektivt och säkert samarbete mellan robot och människa.

 

Vilka fördelar erbjuder industriell montering med KUKA?


Kvalitetsförbättring

 • Minimering av fel – ingen trötthet vid monotona uppgifter
 • Tillförlitligt slutförande av uppgifter
 • Tidsbesparing – inga raster behövs
 • Ingen risk för förväxling av delar
 • Överensstämmelse med reservdelslistan

Flexibilitet

 • Virtuell idrifttagning med KUKA.Sim
 • Arbete i farliga miljöer är möjligt, t.ex. i hög värme eller med vassa komponenter
 • Ergonomiskt arbete: Roboten placerar objektet för operatören och tar över arbete på höga höjder helt och hållet
 • MRK (människa-robot-kollaboration; HRC) med cobotar: inget skyddsstaket behövs

Lönsamhet

 • Kostnadsbesparingar
 • Övertar enkla uppgifter
 • Övertar repetitiva uppgifter
 • Hög konkurrenskraft
 • Högre produktivitet

Kunskap och erfarenhet

 • Kraftfull och effektiv monteringscell
 • Intelligenta automatiseringslösningar
 • Perifera komponenter, t.ex. modulära gripsystem
 • Optimal transportteknik
 • Känslig montering med hjälp av kollaborativa robotar 

Lämpliga monteringsrobotar och cobotar för automatisering av krävande monteringsuppgifter

Det kan vara små robotar eller tunga robotar, klassiska industrirobotar eller cobotar. Oavsett vilket erbjuder vi ett brett utbud av robotar med många olika konstruktioner, kinematiklösningar, gränssnitt och optimala kombinationer av bärlast och räckvidd. Hitta rätt robot för din tillämpning. Vi hjälper dig gärna med rådgivning.
Vilken roll spelar samarbetet mellan människa och robot inom monteringsautomatisering?

Montering är ett av de mest komplexa arbeten som en robot kan utföra. Moderna monteringsrobotarsom LBR iiwa och LBR iisykan här användas flexibelt efter behov. De känsliga egenskaperna hos cobotarna gör det möjligt för kollaborativa robotar att arbeta säkert och flexibelt utan staket. Detta gör att monteringsrobotar kan integreras i den befintliga produktionsmiljön och arbeta direkt med människor. Detta kallas människa-robot-kollaboration (MRK/HRC) eller kollaborativ robotteknik. Dessutom kan cobotar avlasta människor vid ansträngande rutinuppgifter och utföra monteringsuppgifter snabbt och tillförlitligt. Monteringsrobotarnas gripdon kan också vara utrustade med kameror. På så sätt hittar roboten eller gripdonet alltid rätt komponenter och positioner.
Ett människa-robot-samarbete är ett säkert och effektivt sätt att utföra precisionsarbeten. Den känsliga lättviktsroboten arbetar tillsammans med människor både i tid och rum.

Automatiserade monteringsprocesser – låter det intressant?

Skriv till oss så diskuterar vi tillsammans hur din monteringscell 4.0 skulle kunna se ut.

Våra monteringsrobotar i drift hos kunder