Välj din plats:

Land

KUKA.ArcTech

Produkterna i KUKA.ArcTech-sviten gör KUKA:s robotar till svetsrobotar. Våra praktiska tillvalspaket möjliggör inte bara användarvänlig manövrering och programmering av svetsapplikationer, utan bidrar även till att säkra kvaliteten i svetsfogarna.


Enkel idrifttagning och programmering av svetsrobotar

Med KUKA.ArcTech kompletteras KUKA:s robotsystem med intuitiva kommandon, strukturerade menyer och praktiska statusknappar för robotstödd bågsvetsning.  Det välbekanta manövergränssnittet på KUKA smartPAD utökas med flera praktiska statusknappar för styrning av svetsprocessen och strömkällan, allt i syfte att underlätta för operatören. Tack vare att 6D-musens KUKA.ready2_pilot-knappar speglar de integrerade EasyTeach-statusknapparna går det att programmera svetsteknologipaketets kommandon utan att ta blicken från svetsfogen.

Enkel konfiguration av strömkällor

Förkonfigurerade profiler för olika svetskällor säkerställer hög kompatibilitet med alla vanligt förekommande strömkällor och möjliggör enkel integration. Den flexibla designen gör att strömkällan kan styras antingen i jobb-/programdrift (börvärden i form av programnummer) eller i kurv-/kanaldrift (börvärden från flera svetsparametrar).

Robotstyrningen kommunicerar med strömkällan via en fältbuss, t.ex. via EtherCAT (standardutrustning). Med ett musklick konfigureras hela svetssystemet i KUKA.WorkVisual med hjälp av fördefinierade konfigurationer för olika strömkällor som Binzel, ESAB, EWM Fronius, Kemppi, Megmeet, Miller, Lincoln, Lorch och SKS. Konfigurationen kan optimeras efter kundens behov med individuella parameterinställningar.

KUKA.ArcTech: Integrerad enkelhet, prestanda och kvalitet

 • Reaktion vid svetsfel

  • Konfigurerbara felstrategier för:
   • − Tändningsfel
   • − Fogfel
   • − Kontroll om svetstråden bränts fast i slutet av fogen
  • Med Advanced Error Recovery kör roboten per automatik till en serviceposition
  • PLC-gränssnitt
 • Brännarkollision/TCP-kontroll

  • Kollisionsövervakning och automatisk systemavstängning 
  • Integrerad manuell TCP-kontroll för enkel och snabb kontroll samt korrigering av TCP
  Läs mer i videon
 • Mekanisk pendling

  • 8 fördefinierade pendelfigurer
  • 2 individuellt konfigurerbara pendelmönster
  • Programmerbara pendelparametrar:
   • Amplitud
   • Pendellängd
   • Pendelnivå
   • Pendelfördröjning
  Läs mer i videon
 • Online-/offlineoptimering

  • Hantering av svetsparametrar
  • Robotens TCP-hastighet
  • Pendelparametrar
  • Spegling av svetsprogram på externa axlar

Vår svetsprogramvara KUKA.ArcTech är uppbyggd i moduler och kan anpassas efter kundens krav

Våra tillvalspaket erbjuder en lång rad funktioner för enkel manövrering samt snabb och effektiv programmering av bågsvetsningsprocesser. Oavsett hur kundens krav på bågsvetsningsprocessen ser ut kan dessa avbildas.

Enkel inlärning och styrning av robotar med handen 

Läs mer om vårt intuitiva styrningspaket KUKA ready2_pilot