KUKA.ArcTech

Med produkter från KUKA.ArcTech-familjen blir KUKA-roboten ett svetsproffs. Programvaran KUKA.ArcTech tillhandahåller alla nödvändiga funktioner som gör programmeringen så enkel som möjligt.

KUKA.ArcTech-familjen är modulärt uppbyggd, för att på så sätt kunna tillhandahålla alla nödvändiga funktioner för den aktuella svetsuppgiften på ett flexibelt sätt.

Följande programvarupaket hör till produktfamiljen: 

 • KUKA.ArcTech Basic
 • KUKA.ArcTech Advanced
 • KUKA.ArcSense
 • och KUKA.MultiLayer.

 

Programvara KUKA.ArcTech Basic

KUKA.ArcTech Basic är grundmodulen i familjen. Den omfattar alla nödvändiga funktioner som behövs för att kunna lösa alla typiska standardsvetsuppgifter. Det spelar ingen roll om strömkällan som ska styras är en MIG/MAG-, TIG- eller pasmaenhet.

Funktionerna i Basic-varianten:

KUKA.ArcTech Basic möjliggör bågsvetsning med strömkällor som styrs genom jobbdrift (val av programnummer) eller kurvdrift (riktvärdesbestämmelse). I och med det kan KUKA.ArcTech användas enkelt och flexibelt allt efter kundens önskemål och den svetsströmkälla som används.

Med applikationsprogramvaran KUKA.ArcTech Basic blir KUKA-roboten en svetsrobot. Den utökar kommandouppsättningen för KUKA-robotens KR C4-styrning med ytterligare anvisningar som kan användas för att programmera svetsförlopp.

Utöver det välbekanta manövergränssnittet på KUKA smartPAD implementeras även flera praktiska statusknappar för styrnings av svetsprocessen och strömkällan, vilket för manövreringen enkel och bekväm.

Arc-InLine-formulär på KUKA smartPAD.

Följande ytterligare verktyg och funktioner ingår i ArcTech Basics leveransomfattning:

 • Svetsparameterdatahantering för tänd-, svets- och ändkraterparametrar för genomförande av WPS.
 • Redigerare för onlineoptimering av svetsparametrar
 • Redigerare för offlineoptimering av svetsparametrar i användarprogram
 • Fritt definierbar produktionsvisning
 • Webbsidesindikering för visning av strömkällornas webbsidor för t.ex. konfiguration och programmering av svetsparametrar (t.ex. Kemppi A7 welder)
 • Manuell TCP-kontroll
ArcTech webbläsare med Kemppi A7 welder-sida

ArcTech Basic innehåller dessutom nödvändiga automatiska felreaktioner ifall fel skulle uppstår vid tändning eller svetsning, så att roboten så gott det går även kan lösa dessa svetsproblem på egen hand.

KR C4-styrningen kommunicerar med strömkällan via fältbuss, t.ex. med EtherCAT eller andra passande typiska system. KUKA.ArcTech Basic stödjer även det specifika ArcLink® XT-protokollet från Lincoln Electric ®.

Med bara ett musklick kan du skapa styrsignalens konfiguration med KUKA.WorkVisual och den fördefinierade konfigurationen för strömkällan (t.ex. Fronius, Kemppi, Miller, Lorch, ESAB, SKS och EWM ). Det går självklart även att skapa en individuell konfiguration.

KUKA erbjuder speciella robotar för bågsvetsning.

Programvara KUKA.ArcTech Advanced

Expansionen KUKA.ArcTech Advanced kompletterar programvaran KUKA.ArcTech Basic med ytterligare funktioner för krävande svetsuppgifter. På så sätt kan du när som helst utöka ArcTechs funktioner och därmed reagera på ändrade krav från robotsystemet och dess produktionsuppgifter.

Ytterligare funktioner i KUKA.ArcTech Advanced:

 • Svetsning med programvaran KUKA.RoboTeam för synkronsvetsning på en komponent med upp till 4 robotar
 • Utökade felreaktioner – Advanced Error Recovery
 • Fogspecifika programmerbara felreaktioner
 • Diverse svetsfunktioner för tjocka plåtar
 • Svetsparameterramper
 • Stöd för SKS Synchroweld™ och Fronius Dynamic Power Control
 • PLC-gränssnitt för en förloppskontroll av en svetsfog
 • Ingenjörsgränssnitt för användarspecifika expansioner

Extraalternativ KUKA.ArcSense

KUKA.ArcSense är ett KUKA-teknikpaket som ger ett extraalternativ för KUKA.ArcTech Advanced. Med detta kan svetsroboten utföra fogspårning under svetsningen för att utvärdera svetsningens är-parametrar. Denna teknik kallas även ljusbågssensor.  Den gör att roboten automatiskt kan kompensera för avvikelser i svetsfogspositioner som uppstår till följd av komponenttoleranser eller termisk stabilitet.

Funktioner i KUKA.ArcSense:

KUKA.ArcSense analyserar en feedbacksignal (är-svetsparameter) som tillhandahålls av robotstyrningen direkt på fältbussgränssnittet eller av KUKA-mätshunten.

Detta möjliggör olika användningsområden:

 • Sid- och höjdjustering vid MIG/MAG-svetsning av t.ex. käl- och V-svetsar
 • Höjd- eller avståndsjustering för MIG/MAG-svetsning med konstant brännaravstånd (stick-out)
 • Höjd- eller avståndsjustering för TIG-svetsning, plasmasvetsning och plasmaskärning

  

Om fel uppstår vid fogspårningen erbjuder KUKA.ArcSense en unik funktion där svetsbrännaren (TCP) positioneras tillbaka på fogen, varvid fogspårningen går att starta. Med hjälp av de inbyggda diagnosfunktionerna går det dessutom att göra en grafisk analys av sensorns justering och att spara parameterinställningarna för varje svetsfog i KUKA-loggboken.

Programvarualternativ KUKA.MultiLayer

KUKA.MultiLayer installeras på styrningen KR C4 för att få en utökad funktionalitet från KUKA.ArcTech Advanced. På så sätt kan du enkelt och snabbt programmera svetsfogar med flera lager och arbeta igenom dem med roboten.

Funktionerna i programvaran KUKA.MultiLayer:

Enkel men flexibel programmering av svetsfogar med flera lager

Med hjälp av KUKA.MultiLayer förenklas programmeringen av svetsfogar med flera lager, eftersom man endast behöver lära in rotläget i en förbestämd programstruktur.

Offsetvärdena för fyllnings- och täcklagren går att spara i en databas, så att de är lättkomliga från flera svetsprogram.

Det går att tilldelar individuella svetsparametrar till varje svetsfog i flerlagersvetsningen, vilka är fördefinierade i ArcTechs svetsparameterdatahantering.

PathMemorization

När fogspårningssensorer används sparar funktionen PathMemorization den faktiska är-positionen. På så sätt kan fyllnings- och täcklagren svetsas vid rätt position med denna registrerade toleransinformation.

Cookie-inställningar OK och upptäck KUKA

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar