Välj din plats:

Land

KUKA OccuBot: det intelligenta testsystemet

KUKA OccuBot är ett helautomatiskt mätsystem. En sexaxlig robot kontrollerar med högsta precision hur säkra och stabila bil- och flygplanssäten är vid permanent mekanisk belastning. Inom möbelindustri används OccuBot i testsyfte.


Så här fungerar OccuBot

Testsystemet OccuBot består av sammanlagt sex komponenter, som med hjälp av kraft- och momentsensorer och dummyer simulerar människans rörelser och mänsklig belastning. Detta testförfarande simulerar på ett optimalt sätt realistiska och praxisnära situationer, t.ex. in- och urstigning.

Dessutom genomför OccuBot slittest av materialet. Den testar t.ex. med hjälp av kontinuerliga vridrörelser hur snabbt tyget på ryggstödet slits ned.

Fördelarna med KUKA OccuBot

  • Högsta flexibilitet och precision:
    Tack vare sex mätdimensioner kan OccuBot fastställa krafter och moment med högsta flexibilitet och precision. Den förmedlar data om alla krafter och moment som uppstått på beröringsytan mellan dummyn och sätet. 
  • Kontinuerlig anpassning:
    I varje testcykel dummyn avverkar anpassas krafter och moment motsvarande dummyns förslitning. Ethernet-gränssnittet ger dig möjlighet att lägga till ett externt datainsamlingssystem. På så sätt kan du övervaka slitningen över hela körtiden och spara relevanta testdata.
  • Enkel parametrering och effektiva processer:
    Dummyernas positioner definieras fritt med hjälp av en tidsstämpel. Tack vare kurvlinjer kör roboten till alla positioner utifrån ett exakt definierat tidsförlopp. Detta möjliggörs med hjälp av olika funktioner, t.ex. en editor för enkel definition av baskoordinatsystem, ”Sök/Håll”-funktionen för konstanta krafter och bearbetning av multipla testobjekt.

OccuBot i användning

Flexibel användning: Utöver bilsätes belastningsförmåga kan OccuBot även kontrollera sätesvärmens funktion.

OccuBot: komponenter och leveransomfattning

OccuBot består av sex komponenter. Samspelet dem emellan gör den till ett helautomatiserat testsystem färdigt för användning. Följande komponenter ingår i leveransen:

 Roboten: KR QUANTEC

KR 250 R2700-2, en industrirobot ur KR QUANTEC-serien, är grunden i KUKA OccuBot-testsystemet. De sex, fritt rörliga axlarna möjliggör maximal flexibilitet. De garanterar god åtkomst i alla inställbara sätespositioner och motsvarar tack vare det robusta utförandet utmärkt de krav som test av permanent belastning ställer.
KR 250 R2700-2 ur KR QUANTEC-serien är grunden i OccuBot-systemet.

Styrningen: Standard KR C4 ed 2015

KR QUANTEC styrs via den kompletterande systemkomponenten KR C4 ed 2015. Detta styrsystem är en robust skåpmodul, som utöver den sina vanliga beprövade standarder har en perfekt anpassad kraft- och momentsensor med tillhörande sensorbox specifikt för OccuBot-testsystemet.

KUKA-styrningen KR C4 ed 2015 är hela OccuBots hjärta. 

Sensorn: Kraft och momentsensor FT-NET Omega 160

OccuBots högprecisa mätning av genomförda rörelser och belastningar sker med hjälp av kraft- och momentsensorn FT-NET Omega 160. Den monteras på KR QUANTECs fläns. Med en jämnt takt på tolv millisekunder läser sensorn av mätteknikens och robotens positionsdata, loggar den och vidarebehandlar dem sedan omedelbart.
OccuBot-sensorn FT-NET Omega 160 registrerar samtliga mätdata i en takt på 12 millisekunder.

Manövreringen: KUKA smartPAD

Det är både enkelt och bekvämt att manövrera OccuBot-systemet via KUKA smartPAD. Allt du behöver göra är att mata in konfigurationen för sätestestet direkt vid programmeringen. Tack vare det intuitiva användargränssnittet och den 8,4 tum stora, antireflexbehandlade pekskärmen kan du i kombination med KR C4-styrningen styra upp till åtta axlar utan omkoppling. 

 
KUKA smartPAD är extremt användarvänlig och erbjuder maximal mobilitet.

Dummyn: KUKA-dummyn OccuForm

För en så realistisk simulering som möjligt av de krafter och moment som uppstår, använder sig OccuBot-testmetoden av KUKA-dummyn OccuForm. Tack vare sensorns exakta avläsning får den exakta data för alla punkter där dummyn vidrör sätet. Tack vare smart programmering kompenseras för dummyns statiska krafter så att inga extra dynamiska krafter uppstår.
Ger allt vid varje OccuBot-test: KUKA-dummyn OccuForm.

Programvaran: KUKA.OccuBot

Utöver konfigureringsverktyget innehåller programvaran KUKA.OccuBot som används för OccuBot-tester även applikationsprogrammen KUKA.UserTech, KUKA.Workvisual och KSS. Dessa två komponenter är absolut nödvändiga, däremot kan även KUKA.DIS installeras som tillval. Denna programvara gör att du kan registrera data och exportera den till en dator via ett USB-gränssnitt.