Välj din plats:

Land

KUKA Roboter beim Schutzgasschweißen

Bågsvetscell i Lebenshilfes verkstäder

Lebenshilfe Limburg GmbH satsar på högteknologisk utrustning från KUKA Industries


Utgångssituationen

Verkstäderna hos Lebenshilfe Limburg gGmbH har mycket att erbjuda. Här sysselsätts fler än 500 personer med nedsatt mental förmåga. Ca 30 av dem bearbetar metall i en extern verkstad i den tyska staden Diez. De tillverkar olika komponenter i två avdelningar, bland annat för en regional billeverantör.

Uppgiften

Automatiseringsspecialisten från Obernburg am Main övertygade de platsansvariga med sina anläggningar. Idag står fyra industrirobotar i verkstäderna hos Lebenshilfe Limburg gGmbH – den yngsta av dem med KUKAs logotyp. En av kunderna som Lebenshilfe producerar för kommer att införskaffa en till KUKA-modell för verkstäderna. Det är inte många av Lebenshilfes verkstäder som har en så högteknologisk utrustning. Deras arbete är trots allt svårt att jämföra med arbetet i andra industriområden: Här utgår man från det sociala ansvaret, att sysselsätta människor med nedsatt mental förmåga, medan ekonomisk vinning är sekundär. Eftersom robotcellerna manövreras av människor med vitt skilda mentala förmågor måste de vara enkla och flexibla att hantera. Därför är det viktigt att anläggningen anpassas efter medarbetarnas arbetstempo. Inte tvärtom.
Die Schweißzellen in einer Werkstatt der Lebenshilfe Limburg gGmbH
Anläggningen som anpassar sig efter medarbetarnas tempo.

Lösningen

Inför kontraktarbetena utformade KUKA Industries en kompakt svetsmodul som baseras på en sexaxlig industrirobot med ledad kinematik och den innovativa programmeringspanelen i tabletformat. Programmeraren arbetar bara på en manöveryta, utan några mekaniska eller elektriska manöverdelar. ”Den nya roboten med ledade armar är kompaktare och rörligare än sin föregångare. Robotens hand har en fastflänsad svetskälla med en extern trådmatning.

På robotens arbetsplats i Lebenshilfes verkstad används svetsmodulen till bågsvetsning. Det speciella med den här processen är att speciella gaser tillförs metallen på svetsstället, vilket skyddar den mot oxidering.

Detta innebär flera utmatningar för cellerna:

  • största möjliga flexibilitet
  • minimalt utrymme
  • superenkel programmering
  • i kombination med innovativa appar 
Roboter mit Schweißquelle mit externem Drahtvorschub
Bågsvetsning med högsta flexibilitet på minimalt utrymme och superenkel programmering

Vi ville hänga med i den tekniska utvecklingen. För oss som användare är det viktigt att gränssnitten passar och att manövreringen är likvärdig.

Klaus-Dieter Ringleb, verkstadschef, Lebenshilfe Limburg gGmbH

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.