Välj din plats:

Land

Välj ett språk:

KUKA-robot palleterar fisklådor hos Pakfish

Fiskförädlingsindustrin är en av huvudgrenarna inom polsk livsmedelsindustri. Företag inom denna sektor satsar mer och mer på processautomation. Den första fiskpalleteringsroboten från KUKA har driftsatts hos Pakfish i Rusko nära Darłowo. Stawiany anlitades som integratör av roboten.


Pakfish, som startade sin verksamhet i Darłowo 2005, är ett polskt företag med en lång historia bakom sig. 2016 flyttade Pakfishs anläggning till närliggande Rusko där man idag förädlar ca 80 ton färsk fisk varje dag. Målet är att säkerställa tillgången på färsk fisk under de månader då fångsterna av vissa arter är begränsade. Den frysta, råa fisk Pakfish har i lager levereras till stora fiskförädlingsföretag – framför allt företag som producerar konserver.
Företaget ligger nära Östersjön och har ända sedan starten satsat på en dynamisk utveckling av verksamheten. Pakfishs styrelse söker kontinuerligt efter metoder som förbättrar produktionsprocessen och som samtidigt minskar mängden belastande arbetsuppgifter för personalen. År 2020 tog man den första robotstationen för palletering av fisklådor i drift i företagets anläggning. Det främsta målet för Pakfishs styrelse när man beställde robotstationen var att minska belastningen på personalen som hittills hade placerat fisklådorna manuellt på pallarna. Varje låda väger ca 10 kilo i genomsnitt.

”Vi har helt enkelt ont om personal och det här är ett hårt arbete som behövde automatiseras”, berättar Jacek Skotarski, produktionschef på Pakfish.

”Vi producerar ca 80 ton fryst fisk varje dag. Fisklådorna måste staplas på pallar och någon måste göra det. Att flytta 80 ton fisk varje dag, även om man är fyra personer, är mycket”, betonar Skotarski.

Automatiserad, robotstyrd palletering av fisklådor

För att optimera produktionen har Pakfish ett nära samarbete med Stawiany, ett polskt företag som utvecklar skräddarsydda maskiner åt livsmedelsindustrin. Stawianys utbud inkluderar rökkammare, filémaskiner, skivningsmaskiner och annan egenutvecklad utrustning. Företaget drivs av Ireneusz Stawiany och hans son Jakub. Pakfishs styrelse gav dem i uppdrag att designa och installera hela linjen där palleteringen av fisklådorna skulle ske.

”Vi har samarbetat med Stawiany under lång tid och deras maskiner och idéer har visat sig vara ovärderliga. De övertalade oss att välja KUKA-robotar – och det var ett mycket bra beslut”, berättar Jacek Skotarski.

Stationen där fisklådorna palleteras är det sista stoppet på automationslinjen som Stawiany har byggt. Strax innan lådan placeras på pallen fylls den med en förinställd mängd fisk i en helautomatisk process. Lådorna transporteras sedan vidare på en transportör. Följande krav var mycket viktigt: Roboten skulle kunna palletera lådor från två oberoende stationer. Den ena stationen är helt automatiserad. Vid den andra stationen täcker en medarbetare lådorna med plastfolie innan de matas till roboten.

Hålla höjd – både på arbetstempot och staplarna med lådor

Den största utmaningen under projektet var att matcha robotens arbetshastighet med fiskpåfyllningens höga hastighet.

”Det var inte möjligt att bromsa själva fiskpåfyllningen. Roboten måste därför ta två lådor varje gång för att hänga med. Det väsentliga var alltså den tid som finns till förfogande för att överföra och placera en viss mängd i kilo. Lådorna är relativt mjuka och kan inte pressas för hårt. Samtidigt är utrymmet där roboten kan greppa tag begränsat eftersom det finns fisk överallt. Att välja rätt gripdon var den största utmaningen. Man hade redan innan lyckats förbättra gripdonets design. Viktigt var också att förhindra att fisken rör sig under transporten – främst när roboten accelererar, eftersom det skulle skapa problem vid frysningen. En jämn fördelning av fisken är nödvändig för att lådorna ska passa i fryshyllorna”, berättar Jakub Stawiany.

Stationen som Stawiany designat minskar inte bara arbetsbördan för Pakfishs personal. Den gör det även möjligt att palletera högre staplar och ger flera fördelar för kunden. Pakfishs styrelse överväger att använda robotar i fler processer – den första blir att palletera fisken efter frysningen.

Automation inom livsmedelsindustrin med KUKA

Processautomation med industrirobotar har varit en av de viktigaste trenderna inom livsmedelsindustrin under lång tid. KUKA:s robotar är bland de vanligast förekommande robotarna inom livsmedelsförädling. KUKA:s beprövade och hygieniska robotar används i alla led i produktionskedjan.

KUKA:s portfölj innehåller dedikerade lösningar för den moderna livsmedelsindustrin, inklusive speciella robotmodeller avsedda för fryslager. Vi smörjer alla KUKA-robotar oavsett bärlastklass med livsmedelsgodkänt smörjfett för att säkerställa optimal effektivitet och säkerhet.

Detaljerad information om KUKA:s lösningar för livsmedelsindustrin hittar du på ämnessidan ”Automation inom livsmedelsindustrin”.

Se fallstudien i följande videoklipp.

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.