Välj din plats:

Land

Flexibel och intuitiv: Maskinlastning med coboten LBR iisy

Automatiserad maskinbetjäning med cobotar erbjuder unika fördelar för företag. KUKA och MAIROTEC, en teknik- och automationsutvecklare, valde därför att utveckla en automationscell för maskinlastning. Den är uppbyggd i moduler och är både kostnadseffektiv och intuitiv att använda.


MAIROTEC möjliggör maskinbetjäning med LBR iisy

MAIROTEC utvecklade sin maskin baserat på KUKA:s cobot LBR iisy. Maskinen lämpar sig exempelvis för betjäning av maskiner. Målet med MAIROFlex iisy var att skapa en lättanvänd och prisvärd lösning som kan hjälpa företag att börja automatisera. Även för små och medelstora företag och hantverksföretag.

Cobotens första praktiska tillämpning blev att automatisera betjäningen av en svarvmaskin. De små sexkantiga stålblocken som ska svarvas sätts in och tas ut av coboten. I svarven bearbetas de till cylinderformade bultar. Denna form av bearbetning är en vanlig syssla för många metallbearbetande företag. Skillnaden är att den nu utförs av en kollaborativ robot som därmed avlastar personalen.

Så här används vår lättviktsrobot i bultproduktionen: En nollpunktspalett med 96 istuckna sexkantstål placeras på två supportgafflar. Roboten tar upp dem en och en med grippern och sätter in dem exakt i spindeln. Efter att dörren har stängts börjar svarvverktyget bearbeta bultkroppen. Coboten tar sedan ut den färdiga bulten och sätter tillbaka den på paletten med millimeterprecision innan coboten tar upp nästa arbetsstycke.
MAIROFlex iisy producerar bultar.

Automation med MAIROFlex iisy

Maskinbetjäning med cobotar – kostnadseffektivt och intuitivt.

Maskinlastning: manuellt eller med en cobot?

Manuell maskinbetjäning är en repetitiv och fysiskt krävande uppgift som ofta ger upphov till fel. För att företag ska kunna använda sin yrkespersonal till givande och komplexa arbetsuppgifter som passar deras kvalifikationer betjänas maskiner idag av ofta av cobotar.
På robotens stödgafflar läggs en nollpunktspalett med 96 istuckna sexkantstål.

MAIROTEC satsade på KUKA som partner till sin automationslösning

KUKA:s systempartner från Ilmenau i Thüringen är ett företag specialiserat på produkt- och programvaruutveckling för automationslösningar. Grundaren och VD:n Andreas Mathes är utbildad maskinkonstruktör. Han känner väl till rådande praxis och de krav som ställs på dagens produktionsanläggningar. Han ser många möjligheter med robottekniken. MAIROTEC:s lösning bygger på våra full line-lösningar i high-end-området. ”Jag är därför ett stort KUKA-fan”, berättar Andreas Mathes.
Andreas Mathes, grundare och VD för MAIROTEC.
Han insåg snabbt att automation och robotteknik inte bara lämpar sig för storindustriella miljöer med komplexa och dyra robotlösningar. ”Särskilt i små och medelstora företag och hantverksföretag ökar behovet av att automatisera ständigt upprepande arbetssteg”, förklarar Andreas Mathes. ”De som inte satsat på automation tidigare behöver en flexibel lösning som inte kräver stora investeringar.” Han menar även att lösningen kan hjälpa företag som idag har svårt att få tag på kvalificerad arbetskraft. ”Robotar minskar inte antalet arbetstillfällen, de hjälper snarare till att starta upp produktion och hålla den igång – särskilt när det saknas kompetens på arbetsmarknaden.”

Fördelar med att betjäna maskiner med cobotar

Företag som satsar på maskinbetjäning med cobotar uppnår högre effektivitet och produktkvalitet och förbättrar därmed sin konkurrenskraft.
 • Flexibel

  Cobotar positionerar arbetsstycken likadant varje gång med maximal precision. De arbetar säkert tillsammans med människor och kan därför integreras optimalt i produktionen.
 • Minimera antalet fel

  När robotar betjänar maskiner så minskar antalet kasserade och felaktiga arbetsstycken. De säkerställer ett kontinuerligt och snabbt materialflöde till maskinen. 
 • Effektivt

  Eftersom robotar som betjänar maskiner inte behöver ta paus eller byta skift sänks arbetskostnaderna i ett längre perspektiv.
 • Skalbar

  Vid ökad efterfrågan kan du öka antalet lättviktsrobotar i din produktion utan att större ombyggnationer krävs.

Skapar flexibilitet och frigör personal: automatiserad maskinbetjäning är en möjlighet för företag!

Andreas Mathes låter MAIROFlex iisy betjäna svarvmaskinen med stålbultar – vilket även kan ske i nonstopdrift 24/7. Företag kan alltså automatisera den monotona insättningen och uttagningen ur maskinen och medarbetarna kan istället ägna sig åt mer krävande och varierande uppgifter. Tack vare att coboten känner av sin omgivning kan den snabbt integreras i maskinbetjäningen.
MAIROFlex iisy avlastar personalen.

Växla snabbt mellan olika arbetsuppgifter

Även MAIROFlex iisy är programmerad för variation. Den moduluppbyggda automationscellen kan användas vid uppdragstillverkning för vitt skilda uppgifter, t.ex. automatiserad maskinlastning, pick-and-place- och hanteringsuppgifter. Den kan även användas till förpackning och testning.

”Maskinen är mobil och transporteras snabbt till en annan, redan ”inlärd” arbetsplats med hjälp av en lyftvagn”, berättar Andreas Mathes. Med hjälp av det integrerade nollpunktsspännsystemet i golvet ställer cellen in exakt rätt position för den nya processen. Denna position programmeras under konfigurationsfasen. ”Det går därför jättesnabbt att till exempel flytta maskinen från svarvmaskinen till stationen där de färdiga bultarna förpackas”, förklarar Andreas Mathes.
Nya arbetsuppgifter programmeras intuitivt med coboten.

Maskinbetjäning och mer: Kan integreras i vitt skilda industrimiljöer

Den industrikompatibla drivlinan i LBR iisy är en viktig förutsättning för MAIROFlex iisy. ”Den uppfyller alla viktiga industriella standardfunktioner såsom fältbussprotokoll, digitala I/Os, Safety etc. Detta möjliggör smidig integration av automationscellen i våra kunders befintliga system”, förklarar MAIROTEC:s VD.

”LBR iisy har en extremt hög ledhastighet, vilket gör den nästan lika snabb som en vanlig industrirobot”, betonar Johannes Landherr, produktarkitekt hos KUKA. De höjdinställbara stödgafflarna är utformade för att kunna användas i vitt skilda arbetsmiljöer. Automationscellen kan utrustas med en mängd olika verktyg. ”Vår moduluppbyggda automationscell anpassar sig efter användarens krav, och inte tvärtom”, betonar Andreas Mathes.

LBR iisy är inte jämförbar med cobotar från andra tillverkare. Vår cobot erbjuder både högre vridmoment och högre arbetshastighet.

Johannes Landherr, produktarkitekt hos KUKA
Det höga vridmomentet och den höga arbetshastigheten gör LBR iisy till en optimal cobot för betjäning av verktygsmaskiner.

Maskinbetjäning med lättviktsrobotar i alla bärlaster, räckvidder och processkrafter

Cobotens användningsområde har kunnat breddats ytterligare med nya modeller. LBR iisy-familjen (3, 11 och 15 kilo) har utökats med cobotar med sex och åtta kilo bärlast. Därmed utökas inte bara utbudet av olika bärlaster och räckvidder. Det går nu även att realisera högre processkrafter, t.ex. vid monteringsuppgifter, liksom ökad IP-skyddsklass. ”Tack vare denna stora variation anpassar sig LBR iisy sömlöst i snabbt föränderliga produktionsmiljöer, även vid produktion av individualiserade varor – till och med vid batchstorlek 1. Det har aldrig varit lättare och smidigare att börja automatisera”, konstaterar Johannes Landherr.

Med avkännande ledmomentsensorer på samtliga sex axlar och en räckvidd på 1 300 millimeter täcker vi in de flesta tillämpningar. Oavsett vilken bärlast mellan 3 och 15 kg KUKA:s cobot har så kan vi installera bärlasten på MAIROFlex iisy. Helt anpassad till kundens behov.

Andreas Mathes, VD för MAIROTEC

”Verkligen ’easy’ att använda”: flexibel betjäning av verktygsmaskiner

KUKA:s tekniska koncept för LBR iisy är en förutsättning för automationscellens exceptionella flexibilitet. ”Coboten gör skäl för sitt namn – den är verkligen ’easy’ att hantera”, berättar Johannes Landherr. ”Den intuitiva manöverbarheten möjliggör snabb och produktiv användning utan förkunskaper.” Operatören lär coboten dess rörelser genom att styra den med handen. Denna process möjliggörs av operativsystemet iiQKA.OS. Resten av programmeringen utförs med den bärbara manöverenheten smartPAD, som är lika enkel att använda som en smartmobil. Den integrerade kabeldragningen och energiförsörjningen i LBR iisy möjliggör även snabba och enkla verktygsbyten.

Automation med fokus på säkerhet: Maskinbetjäning med cobotar i skyddsfältet

”Vår automationscell behöver ingen spärras av med skyddsväggar. Istället används ett 360-graders radarfält från inxpect. Detta ligger som en osynlig säkerhetssfär runt MAIROFlex iisy”, berättar Andreas Mathes och pekar på de blått blinkande statuslamporna för sensorerna i huset. ”Systemet är så känsligt att det till och med reagerar på blinkningar eller andning.”
Tack vare skyddsfältet kan din kompetenta yrkespersonal arbeta säkert sida vid sida med robotsystemet.
”Vid fysiska rörelser i säkerhetszonen reduceras automationscellen hastighet omedelbart eller så stannar den helt och startar inte igen förrän banan är fri.” Det smarta radarsystemet uppfattar dock robotarmens rörelser inom skyddsfältet som säkra.

Ta din automation till nästa nivå med cobotar

Hela processen kring maskinbetjäningen kan automatiseras. Materialförsörjningen sköts av vår autonoma, mobila plattform KMP 600-S diffDrive. Den åker i skytteltrafik mellan riggningsplatsen, automationscellen och vidarebearbetningsstationen. ”Det här är ytterligare ett utbyggnadssteg i vår automationslösning”, förklarar Andreas Mathes nöjt. Han vill gärna dela med sig av sin entusiasm: ”Hantverks-, monterings- och förpackningsföretag, tekniska tjänsteleverantörer, laboratorier, sjukhus och storkök – automationscellen MAIROFlex iisy kan nästan allt, ja till och med betjäna kaffebryggare. Då blir automation riktigt kul.”

Mer information om KUKA:s cobotar

Coboten LBR iisy: Lär dig mer och beställ en passande robot!

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.