Välj din plats:

Land

Boka KUKA-kurser online: KUKA College-kursprogrammet kan nu bokas globalt

Sedan september 2019 erbjuder KUKA College-webbplatsen en onlinekatalog i 23 länder. Kunder världen över kan nu boka 250 robotkurser online – kurser som ges på 15 olika språk.

den 28 november 2019


Boka robotutbildningar och KUKA-kurser online

KUKA College erbjuder ett högkvalitativt kursprogram för alla behov riktat till våra kunder och deras medarbetare. I onlinekatalogen presenteras hela kursutbudet med utförlig information: läs om varje kurs och vilka kursmoment som ingår, liksom information om var och när kurserna ges, deras pris, och hur många platser som finns kvar. ”Vi erbjuder för närvarande omkring 250 kurser i 23 länder på 15 olika språk”, berättar Katja Westphal, projektledare på KUKA College. ”Alla kurser vi ger globalt kan bokas direkt online på vår webbplats där man även kan läsa på om kursen – och det oavsett var man befinner sig i världen.”

Anpassade robotkurser för alla målgrupper

I Tyskland är KUKA College-webbplatsen och dess kurser tillgängliga sedan början av 2016. Därefter fick våra europeiska verksamhetsorter, och efter det den största delen av våra globala utbildningsorter, tillgång till samma webbplats. Nyligen fick även våra kunder i Japan och Sydkorea möjligheten att beställa robotkurser i vår onlinekatalog. Detta har gjort att bokningsprocessen inte bara har blivit enhetlig över hela världen, utan även att den har förenklats avsevärt. Kursprogrammet på KUKA College riktar sig både till anläggningsoperatörer och servicetekniker och till programmerare och konstruktörer: för varje målgrupp finns det en kurs som är anpassad till det styrsystem och den robottyp beställaren använder. ”Vi får överlag mycket positiv feedback från våra kursdeltagare”, berättar Katja Westphal. ”De lovordar främst kursernas höga kvalitet, men även att vår kurswebbplats är användarvänlig och överskådlig.”

Kursprogram om robotteknik på väg att byggas ut

Tack vare den positiva feedbacken planerar KUKA College att utöka kursprogrammet redan i början av 2020 med digitala kurser, t.ex. korta eLearning-kurser. Dessa kommer vi erbjuda våra kunder delvis utan kostnad på vår ”LearnerPortal”, KUKA:s inlärningsplattform. Det digitala innehållet som erbjuds där kommer att täcka in ett brett ämnesspektrum, från introduktionskurser om robotteknik till specialämnen som exempelvis verktygsmätning. Mer information om KUKA College och vårt kompletta kursprogram hittar du på KUKA College-portalen.