Välj din plats:

Land

Schweißanlage von KUKA Systems bei Gestamp

Helautomatisk bågsvetsanläggning från KUKA Systems för Gestamp

Omformnings- och chassispecialisten Gestamp tillverkar underreden för Volkswagens fabrik i Hannover. I Gestamps fabrik i den tyska staden Bielefeld står bland annat en helautomatisk bågsvetsanläggning från KUKA System för högsta kvalitet, beprövad processäkerhet och hög avkastning med minimalt personalbehov.


Utgångssituationen

VW Amarok är omtyckt över hela världen. Underredet spelar stor roll för en säker terrängkörning. Det är den centrala komponenten mellan karossen och chassit och garanterar den stabilitet som krävs. Tidigare lät Volkswagen AG Nutzfahrzeuge en av Gestamps konkurrenter i Argentina tillverka underredena till stor del manuellt. För att kunna möta den ökande efterfrågan utan att tumma på produktkvaliteten tog Gestamp Umformtechnik i Bielefeld i juni 2014 över den helautomatiska tillverkningen av underreden för Volkswagens anläggning i Hannover, vars produktion täcker Europa och intilliggande marknader.

Uppgiften

Det färdiga Amarok-underredet väger 230 kilo, är nästan fem meter långt och knappt en halvmeter brett. Det är därmed den största komponent som någonsin har tillverkats i Gestamps fabrik i Bielefeld, och det är en bra bit över 200 ståldetaljer som måste sättas ihop.

Utöver snäva deadlines var framför allt platsbegränsningen en stor utmaning under planeringsstadiet. Varenda en av de 3 000 kvadratmeterna behövde utnyttjas optimalt för produktionen och logistiken.

 
Optimal användning av hela ytan för produktion och logistik. (Källa: KUKA Systems GmbH)

Lösningen

Underredets undergrupper (längsgående balkar, tvärgående balkar och påbyggnadsdelar) tillverkas i 14 högstandardiserade svetsstationer, var och en med en iläggningsstation för komponenter och två fixturer. KUKAs dubbelvändningspositionerare lägger alla komponenter i det ergonomiska och processtekniskt bästa läget, så att operatörerna eller robotarna hela tiden har optimal åtkomst till komponenterna. De färdiga längsgående och tvärgående balkarna hämtas sedan helt automatiskt via portalkranar. 
Underredets undergrupper tillverkas med hjälp av standardiserade svetsstationer. (Källa: KUKA Systems GmbH)
Arc welding from KUKA Systems at Gestamp - Ladder Frame Production

KUKAs experter kombinerar professionell projekthantering med kreativa lösningar – ett optimalt val för oss. Alla avtalade åtgärder genomfördes snabbt och konsekvent.

Harald Becker, ledande projektchef för Amarok-produktionen på Gestamp
Expertis från KUKA System för högsta kvalitet, beprövad processäkerhet och hög avkastning

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.