Välj din plats:

Land

Automatisk fastskruvning av tvättmaskinsdörrar med en skruvrobot

Att ständigt försöka öka produktiviteten är en av de viktigaste uppgifterna i ett företag. Qbigs ingenjörer arbetar varje dag med att utveckla lösningar som ska förbättra produktiviteten i industrianläggningar. Ett av de senaste projekten företaget, med säte i Lodz, genomförde är en maskin för automatisk skruvmontering baserad på KUKA:s robot KR AGILUS.


Producera effektivare med automatiska skruvtekniker

Tid är pengar. Ingenstans är detta ordspråk mer sant än inom industriell produktion. Att tillverka så många produkter som möjligt på så kort tid som möjligt, utan att kvaliteten försämras, är varje företagares dröm. Det finns många sätt att öka arbetsproduktiviteten. Men den bästa metoden är automatiserade produktionsprocesser. Metoden har utvecklats snabbt under de senaste åren.

Öka produktiviteten i din anläggning genom att kombinera skruvroboten KR AGILUS med ett automatiskt skruvsystem

Qbig, med säte i Lodz, utvecklar och konstruerar moderna automationslösningar som drar nytta av den senaste industriella robottekniken. Sitt senaste projekt genomförde Qbigs ingenjörer för en av de största vitvaruproducenterna. Uppgiften bestod i att utveckla en monteringslinje för delkomponenter med en helautomatisk station för fastskruvning av tvättmaskinsdörrar med fönster. Målet med den nya monteringslinjen var att avsevärt förkorta tillverkningsprocessen, assistera montörerna i deras arbete samt att öka fabrikens produktivitet.
Skruvroboten KR AGILUS i aktion: Fastskruvning av tvättmaskinsdelar

En robot avlastar personalen genom att utföra monotona och fysiskt påfrestande arbetsuppgifter. Detta frigör resurser och gör att personalen kan arbeta med mer värdefulla uppgifter. Robotar ökar produktiviteten i en anläggning genom att förkorta cykeltiderna.

Bartosz Łuczak, delägare i Qbig

Skruvmontering i rörelse – den mest effektiva lösningen:

Kunden ställde höga krav på just cykeltiden och valde Qbigs projekt bland många förslag från andra företag. Detta visade sig bli en utmaning under utvecklingsfasen. Att skruva fast komponenter i löpandebandsdrift innebär att komponenterna, i detta fall runda fönster till tvättmaskinsdörrar, måste monteras medan de transporteras av transportsystemet. När de sista skruvarna dras åt transporteras glaskomponenten vidare för att ge plats åt nästa produkt. Denna stannar kortvarigt, riktas och processen börjar om igen. Qbigs innovativa och flexibla skruvteknik ger en avsevärd cykeltidsreducering.

Vid skruvmontering under rörelse monteras komponenterna medan de rör sig längs transportsystemet

KUKA.ConveyorTech för automatiska skruvtillämpningar

Tack vare att komponenterna skruvas fast medan monteringslinjen rör sig kan robotens och den automatiska skruvspindelns potential utnyttjas optimalt. Den största utmaningen för Qbigs ingenjörer var att utveckla en mekanism som kunde bestämma komponentens position när den rör sig och samtidigt utföra en korrekt fastskruvning. Förslaget från KUKA:s experter, att använda programvaran KUKA.ConveyorTech, visade sig vara helt avgörande. Detta teknologipaket samordnar samarbetet mellan roboten och transportbandet. Med hjälp av programvaran sker en automatisk anpassning av robotens rörelser till produktionslinjens linjära rörelse.

Exakt spårning med en skruvrobot

”Vi konsulterade KUKA för att hitta en lösning. Vi kände inte till att det fanns en applikation som KUKA.ConveyorTech. Vi visste att det går att spåra paket på ett transportband, men vi var inte säkra på om denna form av spårning var tillräckligt noggrann för en skruvprocess. Men KUKA har bekräftat för oss att noggrannheten i denna teknik är helt tillräcklig. Först var vi tveksamma, men till slut kunde vi lösa hälften av våra problem med hjälp av KUKA.ConveyorTech”, berättar Bartosz Łuczak.

Automatiskt skruvsystem med hög precision med Qbig som integratör

Genom att samarbeta med KUKA kunde Qbig uppfylla kundens samtliga krav

Qbigs ingenjörer lyckades utveckla en maskin som uppfyllde kundens krav. Med automatiserad skruvning av modulerna i löpandebandsdrift kunde slutkunden uppnå sina mål och framför allt öka produktiviteten i sin anläggning. Detta var med säkerhet inte Qbigs sista projekt baserade på potentialen hos KUKA:s robotar. Det gemensamma målet var att förbättra anläggningens produktivitet och avlasta personalen. Målet uppfylldes helt och hållet av projektets deltagare.

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.