Välj din plats:

Land

Automatiserade produktionsprocesser inom elektromobilitet

Den taiwanesiska underleverantören HOTA Industrial satsar på automation. Som underleverantör till fordonsindustrin valde man att satsa på robotar från KUKA i den automatiserade produktionen av drivaxlar till elmotorer. Robotarna har lett till hög och jämn produktionskvalitet och låga kostnader.


Automatiserad produktion av drivaxlar till elmotorer

Elektromobilitet upplever en boom – högre krav på fordonsindustrins underleverantörer. För HOTA Industrial Mfg. Co., med huvudkontor i södra Taiwan, har följden blivit högre ordervolymer, men också högre krav på växellådskomponenternas kvalitet. För att kunna uppfylla kundernas krav har HOTA valt att satsa på robotar. Tillsammans med KUKA:s systempartner Da Shiang Automation Co. (DSA) har företaget integrerat tre KUKA-robotar i sin produktion och drar nu nytta av en flera fördelar. ”Automationen har lett till stora förändringar i vår produktion”, berättar Holly Sheng, styrelseordförande för HOTA Industrial. ”Vi undviker fel, levererar hög och jämn kvalitet och arbetar mer effektivt tack vare våra nya robotar.”

Intelligent produktion, lägre kostnader och bättre resursutnyttjande

Robotar av typen KR 60, som nu ingår i KR IONTEC-serien, samt av typen KR CYBERTECH (KR 22), används i första hand vid den automatiserade produktionen av drivaxlar till elmotorer. ”Den största utmaningen med robotintegrationen var att utnyttja arbetsutrymmet på ett optimalt sätt. Det gällde att utnyttja ytan på bästa sätt. Viktigt var att personalen fick tillräcklig plats att tillföra produktionsmaterial”, förklarar Barry Huang, VD för Da Shiang Automation Co. (DSA). DSA samarbetar sedan ett par år med KUKA som systempartner och hjälper till att integrera automationsexpertens produkter i olika lösningar. Även hos HOTA. ”Vi vill hjälpa våra kunder att producera så smart som möjligt, sänka sina kostnader och hushålla med resurser.”
Platseffektiv och intelligent lösning: Här skapas drivaxlar till hybrid- och elbilar. 

Produktionsdata i realtid vid en automatiserad linje som tillverkar drivaxlar

 
Vid linjen där man tillverkar drivaxlarnas kugghjul överlämnar två KR CYBERTECH de färdiga komponenterna till en lasergravyrstation. KR IONTEC betjänar en CNC-fräsmaskin. Alla robotar är uppkopplade mot ett intelligent AI-hanteringssystem och skickar kontinuerligt information om hur komponenternas bearbetning fortlöper. ”Vi analyserar data i realtid”, förklarar Barry Huang från DSA. ”Detta gör att HOTA kontinuerligt kan övervaka produktionen på ett smart sätt. Med system som dessa kan den traditionella industrin förbättra sina produktionsmiljöer och utveckla mer innovativa tekniker.”
Automatiserade produktionsprocesser inom elektromobilitet: KUKA-robotar i drift hos HOTA Industrial.

Färre fel och stopp: Robotbaserad produktionslinje för drivaxlar

Varje tillverkad komponent förses med ett ID-nummer, som gör det möjligt att spåra hela produktionen. Felkällor upptäcks snabbare och kan elimineras. DSA har även stor hjälp av den intelligenta simuleringsprogramvaran KUKA.Sim Pro. Huang förklarar fördelarna: ”Vi kan i förväg simulera produktionslinjerna och bättre analysera respektive driftstillstånd. Vi kan förebygga fel redan på planeringsstadiet.”
Intelligent tillverkning av växellådskomponenter: Inblickar i företaget HOTA

Hur komma till rätta med bristen på kompetent arbetskraft?

HOTA:s automatiserade produktionslinje har effektiviserat arbetet, som överlag nu sker med färre stopp och störningar. ”Om det tidigare tog veckor eller till och med månader att producera en order, så klarar robotarna det på mycket kortare tid”, fastställer HOTA-CEO Holly Sheng. Växelkomponenternas kvalitet kontrolleras löpande vid en kontrollstation. Personal som tidigare arbetade som maskinskötare har nu fått andra arbetsuppgifter.
”Med tanke på den ansträngda situationen på arbetsmarknaden för tekniskt kompetenta personer har vår satsning på automatiserad produktion gjort att vi kunnat frigöra intern kapacitet för andra viktiga uppgifter. Men vi behöver fler tekniker som kan fortsätta arbetet med att automatisera vår produktionslinje”, berättar Holly Sheng, CEO hos HOTA. HOTA samarbetar även med skolor för att stärka samarbetet mellan industri och utbildningsväsende. Framtidens automatiserade produktion är redan här.
HOTA Industrial satsar på automatiserade linjer som tillverkar drivaxlar.

Tack vare vår automatiserade produktion med KUKA-robotar vinner vi ordrar mot konkurrenter över hela världen.

Alan Chang, chef hos HOTA Industrial Mfg. Co.

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.