Välj din plats:

Land

Välj ett språk:

Våra fordonskunder växlar upp och satsar på KR C5

Vår energieffektiva och framtidssäkra robotstyrning KR C5 har många nöjda kunder inom fordonsindustrin. Efter BMW:s stororder är en sak säker: Det råder högt förtroende för den nya generationens KUKA:s styrningar. Omfattande pilottester har visat vilken hög prestanda KR C5-styrningen erbjuder. 

den 23 augusti 2021


Robotstyrningen KR C5 har funnits på marknaden i snart ett år och är mycket omtyckt av våra kunder. Framför allt uppskattas energisnålheten och lägre TCO (Total Costs of Ownership). Ett robotsystem som styrs av KR C5 förbrukar upp till 15 % mindre energi jämfört med den föregående styrningsmodellen. Dess tillförlitliga och långlivade hårdvara, med en Functional Twin som underlättar övergången till den nya styrningsgenerationen, bidrar både till sänkt TCO (Total Costs of Ownership) och en hållbar produktion.

I början av 2022 kommer KUKA att ha levererat ca 250 styrningar av denna typ till BMW i Dingolfing. ”Där utvecklas för närvarande nästa generationens BMW 5-serie G60, en modell som är planerad till hösten 2023. Vår smarta robotstyrning KR C5 kommer att användas vid tillverkningen av dörrar och bakluckor”, berättar Sabrina Majovsky, Key Account Manager för BMW hos KUKA. 

Robotstyrningen KR C5 

En nyckelkomponent i framtidens produktionsmiljö

Framtidssäker och ekonomisk

Ordern från Bayern föregicks av omfattande pilottester. Dessa inleddes redan i juli 2020 på plats i fabriken och då med en prototyp. ”För oss låg fokus på att lyfta produktionen till en ny nivå. Vi vill alltid använda den senaste tekniken och beslöt därför tidigt att ta KUKA:s nya robotstyrning i drift hos oss”, berättar Markus Lehmann, chef för anläggningsteknik - robotteknik hos BMW när han motiverar företagets beslut. KR C5 innehåller färre hårdvarukomponenter än den tidigare modellen KR C4. Tack vare att det går så snabbt att byta de högintegrerade styrningsmodulerna minimeras stilleståndstiderna på produktionslinjen om ett fel skulle inträffa. En fördel till: KR C5 möjliggör även användning av molnbaserade tjänster och iiQKA, KUKA:s nya robotoperativsystem. 

Det som mest imponerade på kunden var dock styrningens energieffektivitet. Andreas Knöpfle, portföljchef för den nya styrningsgenerationen hos KUKA, beskriver denna fördel i siffror: ”Om man använder en KR C5-styrning istället för en KR C4 förbrukar robotsystemet upp till 15 procent mindre energi.

Functional Twin: Enkel integration, snabb idrifttagning och mycket lågt utbildningsbehov

Den bayerska fordonstillverkaren använder KR C5 som ett komplement till KR C4. Den tidigare modellen kommer även fortsättningsvis att användas i andra stationer i karosstillverkningen. En fördel: Båda styrningsmodellerna erbjuder samma funktioner och samma användarkoncept. Detta underlättar för styrningarnas användare. Behovet av utbildning reduceras kraftigt för kunder som BMW. 

Så kallade Functional Twins har underlättat övergången eftersom vi sedan länge arbetar med C4. Detta var ett viktigt kriterium när vi beslutade oss för KR C5

Daniel Celic, ansvarig för robotteknik hos BMW

En styrning under ständig utveckling

Det är fler kunder i fordonsindustrin som likt BMW har valt att satsa på vår nya styrningsgeneration. För att dessa ska kunna producera så flexibelt och effektivt som möjligt arbetar KUKA bland annat på att erbjuda ytterligare monteringsalternativ. Med den nya styrningsgenerationen KR C5 arbetar KUKA vidare mot målet att framtidssäkra kundernas produktion på ett hållbart sätt.