Välj din plats:

Land

Cobotar: Ett smart och prisvärt sätt att börja automatisera med kollaborativa robotar

Redan 2014 utvecklade KUKA världens första kollaborativa robot. Idag sätter företaget nya standarder med sina innovationer. KUKA:s cobotar erbjuder ett mycket gott pris-prestanda-förhållande och är enkla att ta i drift. Detta gör att även små till medelstora företag snabbt kan komma igång med automation och dra nytta av teknikens fördelar.


Beställ KUKA-cobotar online

Hos oss kan du beställa robusta och högpresterande cobotar. De har lång livslängd och erbjuder ett mycket gott pris-prestanda-förhållande. Vi erbjuder inte bara branschens mest avancerade och modernaste robotar. Som kund drar du även nytta av vår långa erfarenhet och tillförlitliga kundservice. På vår digitala kundportal my.KUKA kan du jämföra våra cobotmodeller och välja rätt cobot till din produktion. Om du har frågor rörande underhåll och service hjälper vi dig gärna via portalen.

Vad är en cobot?

Enligt definitionen är en cobot en kollaborativ eller samverkande robot som kan arbeta sida vid sida med människor. Även beteckningen corobot, kollaborativ robotteknik och cobotteknik förekommer.

Cobotar vs robotar: Hur skiljer de sig åt från industrirobotar?

Till skillnad från traditionella industrirobotar får en cobot arbeta tillsammans med människor i samma arbetsområde utan skyddsstängsel. Sensorer säkerställer att roboten aldrig kan skada sina kolleger. Traditionella industrirobotar behöver däremot ett avskiljande skydd som förhindrar kontakt mellan roboten och människor. Detta för att skydda personalen.

Vad kan en cobot?

Automationslösningar inom industri och medicin (exempel)

LBR iisy på automatica 2023: vår cobotserie är lika lätt att använda som en smartmobil. Hög säkerhet i kombination med enklast möjliga handhavande.

Vårt cobotsystem i renrumsutförande arbetar med låg partikel- och utsläppsnivå för att kunna hantera mycket känslig mikroelektronik i renrum.

Hos FMO utför en cobot kontrollarbeten i företagets produktion: Den kontrollerar DataMatrix-koder avseende kvalitet och fullständighet.

Biltillverkare drar nytta av robotteknikens tillförlitlighet: Den kollaborativa robotarmen applicerar tätningsmedlet i exakt rätt position och i rätt mängd – och det gång på gång.

Människa och maskin utför monteringsarbeten sida vid sida: Avkännande funktioner möjliggör fogning av koniska kugghjul med bibehållen säkerhet för personalen.

Målet för cobottillverkaren KUKA och MAIROTEC: Hjälpa små och medelstora företag att automatisera. Tillsammans skapar de robotapplikationer som är enkla att programmera.

Tusen transplantationer på några få sekunder: Detta kollaborativa robotsystem assisterar vid operationer, till exempel kosmetiska hårtransplantationer.

Både fysioterapeuter och vanlig vårdpersonal drar nytta av cobotlösningar: Den avkännande robotarmen övertar både manuella rörelseövningar och tunga lyft.

Kollaborativa lättviktsrobotar hanterar känsliga elektronikkomponenter hos Zollner AG. Flexibiliteten, den användarvänliga programmeringen och det enkla handhavandet är några egenskaper som företaget uppskattar.

Vilka är fördelarna med kollaborativ robotteknik?

De arbetar säkert och interaktivt. Robotsystemet flyttas enkelt mellan olika stationer. De övertar arbetssteg som är ansträngande, monotona eller farliga för människor, t.ex. oergonomiska arbetsuppgifter över huvudhöjd eller noggrant arbete med mycket små komponenter. De optimerar våra kunders processer och bidrar till ökad produktivitet. KUKA:s cobotsystem är mycket enkla att ta i drift och de betalar sig snabbt. En lång rad kundexempel visar detta. Kollaborativa robotar är även en intressant lösning för hantverkare, liksom för små och medelstora företag.

Dra nytta av fördelarna när din personal arbetar sida vid sida med KUKA:s cobotar

 • Flexibilitet och enkelt handhavande:

  • Enkel programmering med drag-and-drop
  • Enkelt att flytta roboten genom handstyrning
  • Snabb idrifttagning på några få minuter
  • Flexibel omriggning och programmering vid bearbetning av nya ordrar
  • Enkel omprogrammering vid frekventa byten av arbetsstycken
 • Optimal kostnads-nyttoeffekt:

  • Automatiserad produktion som betalar sig redan vid låga kvantiteter
  • Hög utnyttjandegrad tack vare hög teknisk tillgänglighet
  • Låg total driftskostnad (TCO) under produktens livslängd
  • Korta leveranstider
  • Kostnadsfria leveranser
 • Omfattande KUKA-support:

  • Kundservice 24/7/365
  • Globalt nätverk med certifierade systempartner – även nära dig
  • Simuleringar, byggnation av provanläggningar och genomförbarhetsstudier
  • Programmeringstjänster
  • Utbildningar hos kund eller e-utbildning i egen takt
 • Resurser för självhjälp:

  • Smidig onlinehantering av konfiguration, inköp och installation av applikationen
  • Självhjälp under hela kundresan: från planering till idrifttagning
  • Öppen community med användare och utvecklare

Hur hittar jag rätt cobot?

Vi vet att våra kunders köpbeslut är baserade på en lång rad faktorer: t.ex. bärlast, räckvidd, hastighet och noggrannhet, men även integrationsgrad och skalbarhet. KUKA Robot Guide hjälper dig att hitta rätt robot som uppfyller din kravspec. Som planeringshjälp har du tillgång till våra 3D-simuleringar som snabbar på implementeringen av din cobotapplikation.

3D-simuleringar

Planera din kollaborativa automationslösning redan nu!

Hur integrerar jag en cobot i vår produktion?

Operativsystemet iiQKA.OS bidrar till en intuitiv och snabb idrifttagning. Om du behöver hjälp att integrera den nya maskinen i dina produktionsprocesser kontaktar du ett av KUKA:s TechCenter. Våra experter testar i samarbete med certifierade systempartner att du valt och sammanställt rätt komponenter för din applikation. De gör detta med hjälp av genomförbarhetsstudier och simuleringar. Vi undersöker även om våra programvarutillägg kan ge ytterligare optimeringar. Det finns ett användarforum där användare kan ställa frågor och dela med sig av sina kunskaper.

Hitta en systempartner nära dig

Lär dig hur cobotar styrs

Gå webbkurser helt utan kostnad

Testa en cobot live

Överväger du att beställa en cobot, men vill först se hur KUKA:s system fungerar i verkligheten? I KUKA:s TechCenter kan du se exempel på samverkande drift mellan människor och robotar.

Var används cobotar?

Det finns många användningsområden för flexibla cobotar inom industrin. Våra avkännande robotar möjliggör kollaborativ drift mellan människor och robotar – de reagerar intelligent på sin omgivning och kan programmeras på ett intuitivt sätt. De anförtros därför fler och fler uppgifter av vitt skilda slag – antingen i direkt samspel med människor eller arbete sida vid sida. Kollaborativa robotar från KUKA assisterar människor i bland annat följande områden:

Stationära tillämpningar:

 • Montering (skruvprocesser, precisionslimning, insättning av delar i maskiner, montering av gummiproppar, bearbetning av flexibla delar)
 • Maskinbetjäning (CNC-maskiner, formsprutning, verktygsmaskiner)
 • Materialhantering och palletering (palletering och avpalletering, pick-and-place och förpackning)
 • Kvalitetskontroller (t.ex. tester avseende funktion och fullständighet)

Mobila lösningar för logistik och intralogistik:

 • Ordersammanställning (transport av varor till speditionsområdet, bortforsling av tomma behållare)
 • Materialtransport
 • Palleteringsapplikationer (lastning och lossning av pallar och transportband, transport av produkter till palleteringsstationer)
 • Transport av arbetsstycken (transport av komponenter till olika stationer, transport av roboten till olika applikationsstationer)

E-tidning: Cobotar som en enkel och kostnadseffektiv automationslösning

Vilken betydelse har cobotar för ekonomin? För vem lönar det sig att investera i dem? Alla frågor som rör cobotar tar vi upp i vår e-tidning. Vi vill ge dig information och inspiration och uppmuntra dig att ta reda på om en cobot vore den perfekta lösningen för dina specifika utmaningar.
 • Preview 1
 • Preview 2
 • Preview 3