Välj din plats:

Land

KUKA employees are supported by FlexFellow

Cobotar: den intelligenta roboten som kollega

Med cobotar blir fabriken till en smart factory. KUKA har redan 2014 utvecklat världens första cobot med LBR iiwa. Den övertar arbetssteg som är uttröttande, monotona eller farliga för människor. Så optimerar den samverkande roboten processerna och ökar produktiviteten.


Cobotar vs robotar: Vad är egentligen cobotar?

Cobotar är samverkande eller samarbetande robotar som kan samarbeta med människor i samma arbetsområde utan skyddsanordningar. Sensorer och kameror på coboten garanterar att roboten aldrig skadar sina mänskliga kollegor. Vanliga robotar inom industrin behöver däremot skyddsstängsel och andra säkerhetsanordningar.

Samarbete mellan människa och robot: Säkerhet garanterat

Roboten är nu en maskin som människan kan vidröra och interagera med. Arbetare och cobotar delar samma arbetsutrymme utan problem. Därmed sparar företagen in på dyra matningssystem och produktionsytor. Där människor och robotar samarbetar blir konventionella säkerhetsanordningar överflödiga. Vid oväntad kontakt minskar samverkande robotar till exempel dit tempo och därmed även den kinetiska energin. Därmed bortfaller vanliga extrakostnader för säkerhetsteknik och skyddsstängsel. När inget stängsel avgränsar arbetsutrymmet är vägen fri för nya, toppeffektiva och ytterst flexibla uppgifter: det kan vara som arbetsassistent inom industrin, som servicerobot i det offentliga utrymmet, som skötselrobot i kliniska miljöer eller som medhjälpare i hemmet.
Cobots in Industry
Cobotarna underlättar utförandet av detaljarbeten och leder även här till en kvalitetsökning.

KUKA Cobots: Användningsområden inom industrin

Farliga arbeten över huvudhöjd, monotona och repetitiva förlopp eller besvärliga detaljarbeten: Cobotar tar över dessa arbetssteg, avlastar medarbetarna och levererar en konstant hög kvalitet. Med sin integrerade sensorik möjliggör den samverkande roboten automatisering av smådelsmontering – de monterar fordonsväxlar, sätter in gummiproppar eller bearbetar slappa delar.
De mänskliga kollegorna kan därmed fokusera på andra segment av ditt arbete. Medan coboten bearbetar en del förbereder arbetaren redan kommande produktionssteg. Robotar reagerar intelligent på sin omgivning och rör sig på egen hand. Det kallas samarbete mellan människa och robot (HRC) eller samarbetande robotik. Intelligenta cobotar banar vägen för nya områden inom automatisering: De beskickar maskiner eller logistiksystem, bygger själva robotar och mycket mer.

KUKA LBR iiwa cobot: AI i produktionen

Redan 2014 lade KUKA med LBR iiwa grunden för en ny arbetsrelation mellan människa och robot i Produktion 4.0. Som del av en smart fabrik kan LBR iiwa tack vare sin känsliga teknik lära sig saker av sin mänskliga kollega. Med koppling till ett moln och efter särskilt programmering kan denna cobot även på egen hand dokumentera, kontrollera och optimera resultaten av dess arbete.

Cobotar i drift: Karossbygge hos Ford med fyra LBR iiwa

Människa och cobot arbetar hand i hand hos Ford. I detta fall handlar det om att anbringa en tätningsfog – ett monotont, ansträngande och smutsigt arbetsförlopp. För människor är det ett jobbigt arbete, men för den samverkande roboten är det inget problem: Fabriksoperatören programmerar roboten via handstyrning. Sedan utför den smarta coboten rörelseförloppet på egen hand – snabbt, precist och effektivt. 
Cobot som framgångsfaktor: ”Våra medarbetare kan nu koncentrera sig på ett smidigt arbetsförlopp”, förklarar Fords tillverkningsingenjör Michael Koch.

LBR Med: samverkande robot för sjukvårdstillämpningar

Just inom sjukvårdstillämpningar är exakt arbete ett måste. Med coboten KUKA LBR Med har läkare och sjukvårdspersonal en tillförlitlig kollega vid sin sida.

Den känsliga sjuaxlade lättviktsroboten kan användas från diagnostik till behandling till kirurgiska ingrepp. Den finns överallt där ansträngande, repetitiva, uttröttande uppgifter eller särskild precision krävs.


LBR Med
HRC inom sjukvården: Roboten Sculptura kan bestråla tumörer på ett målinriktat sätt.
Även inom rehabilitering använder sig vårdpersonal av coboten. Rehabiliteringsroboten ROBERT® hjälper patienten att vänja sig vid rörelser igen efter operationen och avlastar därmed vårdpersonalen både fysiskt och psykiskt.
HRC inom rehabilitering: Coboten rör det skadade benet och hjälper därmed patienten och vårdarna.

Fördelar med cobotar inom industrin

 • Icon: Effiziente Arbeitsteilung

  Effektiv arbetsdelning:

  Människa och robot kompletterar varandra perfekt. Medan coboten uträttar ansträngande och monotona uppgifter förbereder arbetaren nästa steg, kontrollerar resultaten och organiserar ett effektivt förlopp.
 • Garanterad säkerhet:

  Den samverkande roboten uträttar snabbt och säkert uppgifter som är farliga eller besvärliga för människor. Även uppgifter som kräver hög koncentration under lång tid klarar cobot utan att göra fel.
 • Maximal automatisering:

  De intelligenta robotarna kopplas ihop med varandra på bästa sätt. De lär sig att utföra arbetsstegen tillsammans på ett effektivt sätt. Så fungerar intelligent tillverknings med cobotarna (smart production). 
 • Konstant hohe Qualität

  Hög tillverkningskvalitet:

  En robot arbetar exakt, snabbt och utan uppehåll. Dessutom kan en cobot arbeta intelligent och både lära sig och optimera efterföljande arbetssteg. Detta ökar produkternas kvalitet.

Meet & greet med en cobot

Upptäck det perfekta samarbetat mellan människa och robot i vårt KUKA HRC-techcenter.

Framtidens industri: Hur arbetar människa och robot ihop i framtiden?

Cobots spelar en nyckelroll inom Industrie 4.0. De är allroundrobotar för den moderna, uppkopplade produktionen och logistiken som kopplar samman automatiseringslösningar med tjänster och databaser. Den fullständigt robotdrivna fabriken förblir dock en illusion även inuti smart factory. Människan kommer fortfarande att stå o fikus. Däremot kommer roboten att avlasta och assistera människan i större utsträckning.
Människan kan utföra sitt arbete effektivare, mer koncentrerat och framför allt mer ergonomiskt. Framför allt i ett ständigt åldrande samhälle blir denna aspekt viktigare och viktigare. Framöver kommer det att krävas allt färre medarbetare som måste uppbära produktiviteten för sociala system. Detta innebär en utmaning som endast kommer att kunna genomföras om den tillgängliga arbetskraften används mer produktivt jämfört med tidigare generationer.

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar