Välj din plats:

Land

KMR iisy

Autonom, flexibel och upptäcker alla hinder – KUKA:s mobila robot KMR iisy är en helt integrerad kombination av cobot och transportplattform och är en smart assistent inom lagerlogistik och produktion.


Flexibilitet och tillförlitlighet i samma maskin – vår autonoma mobila cobot kan lösa många uppgifter inom industrin

Vår mobila robot KMR iisy förflyttar sig autonomt till olika arbetsstationer. Även du kan dra nytta av denna flexibilitet i dina automationslösningar. Vår kollaborativa mobila robot KMR iisy är en autonom mobil robot (AMR) som förflyttar sig snabbt och säkert. Säkerheten säkerställs av säkerhetsscannrar och 3D-kameror i kombination med vår säkra cobot LBR iisy. Coboten upptäcker inte bara människor i plattformens omgivning med hjälp av sin laserscanner. Den kan även förutsäga och förhindra kollisioner mellan människor och coboten LBR iisy. 3D-kameror upptäcker alla hinder upp till två meter över golvet.

Mobila cobotar i renrum: effektiv automation för krävande miljöer

KMR iisy avger mycket få partiklar och övriga utsläpp och den är ESD-certifierad. Coboten kan därför utan problem användas även i renrum. Kunder inom halvledar- och elektronikindustrin kan nu lösa uppgifter inom pick-and-place, materialhantering och palletering på ett effektivare och billigare sätt. Installationen är både snabb och enkel.

Vår AMR:s uppbyggnad och intelligenta teknik gör den optimal för kollaborativ drift vid montering och intralogistik, men även som servicerobotsystem

Vår mobila cobot KMR iisy är mycket flexibel och kan utföra en rad olika funktioner. Den navigerar helt autonomt – antalet användningsområden ökar hela tiden, både inom lagerhållning och som transportör av arbetsstycken.

Utveckla din produktion mot Industrie 4.0 med autonoma mobila cobot-plattformar

Säkert samarbete mellan människor och robotar, automation av komplexa oergonomiska arbetsuppgifter, flexibla rutter, kollisionsskydd och permanent drift – några av alla fördelar som vår autonomamobila manipulator KMR iisy erbjuder när den betjänar maskiner, utför inline-testapplikationer och transporterar arbetsstycken. Med vår AMR kan företag designa sina processer billigare och effektivare än tidigare. 

Krav på autonoma mobila robotar för kollaborativ drift


Flexibla och kostnadseffektiva transporter

Med vår mobila cobot KMR iisy kan du länka samman godtyckligt många stationer i valfri ordningsföljd – utan de begränsningar som konventionella materialtransportlösningar brukar ha. Detta gör det möjligt att producera mindre partier eller tillverka olika produkter parallellt – för att snabbt kunna reagera på skiftande önskemål från kunderna. En mobil cobot möjliggör snabbare och billigare produktbyten så att även små partier kan levereras till konkurrenskraftiga priser.

Smart manövrering

Både coboten och den mobila plattformen manövreras via en bärbar manöverenhet – en smartPAD pro. Denna förvaras på plattformen och fungerar samtidigt som en skärm för statusindikering. smartPAD pro behöver inte lossas, vilket förhindrar att den kommer bort och säkerställer att någon i personalen alltid kan använda den. Ingen ytterligare fjärrkontroll behövs. 

Autonom navigering

Tack vare den fria SLAM-navigeringen kan roboten köra autonomt och den stannar framför oförutsedda hinder. QR-koder kan användas för att öka positioneringsprecisionen vid de olika arbetsplatserna.

Hög säkerhet

Vår kollaborativa AMR är utrustad med en rad olika säkerhetskomponenter. Sensorer, säkerhetsscannrar och 3D-kameror upptäcker personer och hinder upp till 2 meter över golvet. Ett säkert skydd mot kollisioner garanteras.

Förutsägbarhet

KMR iisy dokumenterar sina uppgifter automatiskt och spontant och överför kontinuerligt sina koordinater. Lastens status och plats är därför alltid kända. Detta ökar materialspårbarheten och förhindrar driftstopp i materialförsörjningen.

24/7-drift

Våra AMR-plattformar har en inbyggd induktiv laddplatta och kan därför användas i 24/7-drift. Litiumjonbatteriet kan antingen laddas i en laddningsstation eller vid respektive arbetsplats medan en process utförs.

Enkelt underhåll

Underhållsarbeten utförs enkelt och snabbt på KMR iisy. Tack vare stora serviceluckor på två av plattformens sidor går det enkelt att komma åt dess komponenter. I kopplingsskåpet finns det plats för fler kundspecifika applikationer.

Skyddad konstruktion

KMR iisy har kapslingsklass IP 54, vilket gör den till en tillförlitlig AMR-lösning i krävande miljöer. Vidare har den renrumsklass 3 och ESD-skydd enligt ISO 61340-5-1 samt ANSI ESD S20.20, vilket gör den optimal för känsliga arbetsområden.

Dynamiskt arbete

 • Cobotens bärlast: 11 eller 15 kg
 • Plattformens bärlast: upp till 200 kg
 • Plattformens storlek: 695 × 1120 mm
 • Max. hastighet: 1,5 m/s
 • Exakt positionering vid arbetsstationerna med hjälp av QR-koder

Internationell certifiering

 • ICE-, UL- och FCC-godkännande för IoT-enheter
 • TÜV Saar-testat HRC-system (robot, gripper)

Vår mobila cobotens bidrar till ett direkt värdeskapande tack vare dess förmåga att förflytta sig längs produktions- och logistikprocesser

Vår cobot KMR iisy har differentialdrivning, vilket gör den optimalt utrustad för de flesta lager- och produktionshallar. Den håller rak kurs, svänger i kurvor samt roterar runt sin egen axel. Den lämpar sig optimalt som mobil lösning för många uppgifter inom tillverkning och logistik:

 • Orderplockning

  • Transport av gods till leveransplatsen
  • Leveransförberedelse genom pick-and-place
  • Bortforsling av tomma behållare
 • Bestyckning av maskiner

  • Betjäning av verktygs- och CNC-maskiner
  • Pick-and-place-uppgifter
  • Hantering av komponenter
  • Materialtransport
 • Palleteringsapplikationer

  • Lastning och lossning av pallar och transportband
  • Transport av produkter till palleteringsstationer
 • Transport av arbetsstycken

  • Transport av komponenter till olika stationer
  • Förflyttning av roboten till olika applikationsstationer
mobile-manipulator-and-mobile-cobot-KMR-iisy

Satsa på mer Industrie 4.0 med KMR iisy

Läs mer om vår autonoma mobila robot och dess fördelar eller be om en offert direkt.

Vår kompletta portfölj med autonoma mobila robotar

Tack vare vårt breda utbud av mobila plattformar och robotar med olika nyttolaster och drivteknik hittar du snabbt rätt AMR till din applikation.