Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Umowy serwisowe KUKA

Umowy serwisowe i konserwacyjne dla robotów przemysłowych KUKA

Dostosowane do potrzeb koncepcje usług serwisowych zwiększające produktywność i zapewniające obsługę na najwyższym poziomie.


Koncepcje konserwacji dla każdej filozofii utrzymania urządzeń

Regularny serwis stanowi podstawę wysokiej dostępności twojej linii produkcyjnej. Ponadto pozwala na wczesnym etapie rozpoznać potencjał optymalizacji. Dodatkowo, wybierając odpowiedni poziom serwisowy, można w nagłych przypadkach skrócić czas reakcji do minimum – przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku.

W przypadku nowych instalacji istnieje również możliwość przedłużenia gwarancji do 5 lat – wykluczając w ten sposób wszelkie niespodzianki.

Zestawienie wszystkich modeli umów serwisowych i konserwacyjnych

Services Parts24 Service24 Combi24Pro MaintenancePro WarrantyPro
Infolinia techniczna obsługiwana przez wykwalifikowanych inżynierów serwisu KUKA z opcją priorytetowego przełączania rozmów – przez 24 godziny na dobę/7 dni w tygodniu/365 dni w roku + +
Gwarancja rozpoczęcia interwencji specjalistów serwisowych maksymalnie 2 godziny po zgłoszeniu zapotrzebowania – 24 godziny na dobę /7 dni w tygodniu/ 365 dni w roku     +
Gwarantowana dostawa standardowych części zamiennych maksymalnie 2 godziny po zgłoszeniu zapotrzebowania – 24 godziny na dobę /7 dni w tygodniu/ 365 dni w roku   +
Licencja KUKA Xpert (internetowa baza wiedzy) + + + +
Analiza i usuwanie usterek na podstawie przesłanych zrzutów ekranowych programu i plików  
Serwis na miejscu    
Coroczna konserwacja zapobiegawcza    
Gwarancja przedłużona do 5 lat        
Dokumentacja i certyfikacja konserwacji    
Koszty podróży i wydatki poniesione na przeprowadzenie corocznej konserwacji (dni robocze)     + +
= usługa zawarta w cenie umowy
= usługa rozliczana na podstawie nakładów pracy i zgodnie z uzgodnionymi cenami zryczałtowanymi
+ = usługa dostępna jako opcjonalny element umowy

Konserwacja zapobiegawcza i skuteczna analiza usterek 

Dzięki oprogramowaniu w chmurze KUKA iiQoT można zminimalizować nieplanowane przestoje i wydłużyć czas pracy robotów