Välj din plats:

Land

Palleteringsrobotar från KUKA effektiviserar produktionen i familjeägd kvarn

Den högsta tillåtna vikten på en mjölsäck i Frankrike sänktes från 40 till 25 kg. Moulins Bourgeois-kvarnen fick problem att uppfylla sina leveransåtaganden. För att kunna leverera samma mängd mjöl behövde man nu packa, transportera och lasta ungefär dubbelt så många mjölsäckar som tidigare. Företaget satsade därför på en automatisk palleteringslösning med KUKA-robotar – en framgångsrik satsning.


Franskt mjöl till baguetter, kex och tunnbröd

Namnet Bourgeois har stått för högkvalitativt mjöl sedan 1895. ”Vi arbetar som oberoende kvarnföretag sedan fyra generationer”, berättar Julien Bourgeois, verkställande direktör. ”Lika omsorgsfullt som vinmakare väljer sina druvsorter väljer vi våra spannmål.” I 80 år har företagets huvudkontor legat i Verdelot, 80 kilometer öster om Paris. Även om företaget har växt stadigt ser sig Moulins Bourgeois alltjämt som ett familjeföretag. Även om företaget endast maler franskt spannmål och har småskaliga bagerier som huvudsaklig målgrupp levererar man sedan länge till hela världen. Moulins Bourgeois exporterar konventionellt odlat mjöl, liksom ekologiskt dito, bland annat till Tyskland, Norge, Egypten, Saudiarabien, Kina och Brasilien.

Automatisk palletering: Mindre hårt manuellt arbete, större leveranskapacitet

Det helt automatiserade distributionscentret i Verdelot har fem KUKA-palleteringsrobotar i drift som arbetar med hög hastighet och tillförlitlighet

Krishantering à la Bourgeois

Familjen Bourgeois ställdes inför två stora utmaningar under det senaste årtiondet. Den 28 juni 2010 uppstod en brand i ett elskåp på grund av ackumulerad värme. Företagets huvudkvarn i Verdelot ödelades. Verksamheten fortsatte i hyrda kvarnar. Företaget lät uppföra en ny kvarn inom 18 månader med ännu bättre hygienrutiner och nästan dubbelt så stor produktionskapacitet.

Bra för de anställda, utmanande för kvarnverksamheten

Allt började bra. Men snart skulle en ny förordning innebära nya utmaningar för mjölproducerande företag. Sjukförsäkringskassan Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) och yrkesorganisationen Association Nationale de la Meunerie (ANM) enades om bestämmelser för att minska den fysiska belastningen på kvarnpersonal. Mjölsäckar fick nu väga högst 25 kg. Julien och David Bourgeois, familjeföretagets ledare i fjärde generationen, behövde ett nytt angreppssätt.
Moulins Bourgeois är idag en av de modernaste anläggningarna för mjölproduktion i Europa
Företagets huvudkontor i Verdelot: Moulins Bourgeois levererar upp till 170 ton mjöl per dag till sina kunder

Från hårt fysiskt arbete till helt automatiserat distributionscenter

”Vi var tvungna att börja använda mjölsäckar på 25 kg istället för 40 kg”, förklarar Julien Bourgeois. ”För vår personal var detta goda nyheter eftersom det tunga fysiska arbetet nu blev lättare. Men följden blev att vi praktiskt taget fick fördubbla antalet säckar som vi lastade i våra lastbilar varje dag, som tidigare var ca 7 000 säckar. Detta var helt enkelt inte möjligt.” Fram till dess arbetade sex medarbetare med palletering och lastning av mjölsäckarna. Mängden hårt fysiskt arbete kunde inte ökas hur som helst. 
En ny förordning minskade vikten per mjölsäck från 40 till endast 25 kg

Automatiserad ”Goods-to-truck”-lösning

För att skydda personalen mot överbelastning samt för att kunna fortsätta att leverera alla ordrar beslutade företaget att investera i ett helt automatiserat distributionscenter. Personalen fick behålla sina jobb – idag säkerställer de att varje säck hamnar i rätt lastbil och stuvas säkert där. År 2014 gick startskottet för den 100 % automatiserade ”Goods-to-truck”-lösningen som bland annat använder fem palleteringsrobotar från KUKA. I september 2015 kunde man ta det nya distributionscentret med automatisk palletering i drift. Sedan dess sköter två KR 180 R3200 PA (KR QUANTEC PA)- och tre KR 300-2 PA-robotar hela orderplockningsprocessen, d.v.s. avpalletering och lastning på rätt transportband.

KUKA förstod våra mål och visste vilka lösningar vi behövde. Tack vare KUKA:s robotar och integratören AB Process’ arbete har vi uppnått alla våra mål.

Julien Bourgeois, verkställande direktör för Moulins Bourgeois

Automatisk palletering: Resultatet av ett framtidsinriktat lagarbete

Viastore Systems ansvarade för intralogistiken och AB Process tog på sig rollen som integratör. Christophe Abjean, grundare och en av AB Process’ verkställande direktörer, berättar vad han tycker är speciellt med det nya distributionscentret: ”Ordrarna hanteras 100 % automatiserat – från mottagandet av pallarna i lagret till transporten av säckarna till lastbilarna. De fem avpalleteringsrobotarna från KUKA sköter hela orderplockningsprocessen med hög arbetshastighet och tillförlitlighet. Systemet kan hantera 2 000 säckar per timme.” Säckarna försorteras så att de kan lastas i lastbilen i rätt ordningsföljd för leveransrutten.
Automatiska palleteringsrobotar: Två robotar av typen KR 180 R3200 PA placerar enstaka säckar på transportbandet
KR 300-2 PA är en kraftfull robot och flyttar upp till 550 säckar per timme 

Det perfekta laget: Fördelar med två KUKA-palleteringsrobotar

Två KR 180 R3200 PA-robotar: en utrymmesbesparande och effektiv lösning för positionering av enskilda säckar på ett transportband. Varje robot kan palletera 100 säckar per timme. Palleteringsrobotarna av typen KR 300-2 PA kan däremot plocka upp fem mjölsäckar i taget och kan således flytta upp till 550 säckar per timme. KUKA har utvecklat den här robottypen särskilt för tunga laster som måste flyttas med hög hastighet. Roboten kan kontinuerligt palletera laster på upp till 300 kg på ett skonsamt sätt och kan anpassas till den aktuella arbetsuppgiften på ett flexibelt sätt med hjälp av robotstativ av olika höjd. Emmanuel Bergerot, Managing Director för Frankrike, Beneluxländerna och Maghreb hos KUKA, drar följande slutsats: ”Automationslösningen hos Moulins Bourgeois är ett bevis på vår kontinuerliga satsning på teknisk innovation, både när det gäller robotmekanik och programvaran som styr den. Det här systemet används i en extremt krävande men samtidigt högeffektiv logistiklösning.”

Snabbare och bättre resultat vid palletering än någonsin – och mer än så

Distributionscentret uppfyller kundens höga förväntningar till fullo. Tiden från ordermottagning till leverans ligger nu under 24 timmar. Detta har gjort Moulins Bourgeois-kvarnens mjöl ännu attraktivare för kunderna. Familjeföretaget levererar upp till 170 ton mjöl per dag. Årsomsättningen ökade från 40 miljoner euro år 2015 till 50 miljoner euro år 2020. Det är med glädje Bröderna Bourgeois konstaterar att de har 150 nöjda medarbetare och en av de mest effektiva och moderna anläggningarna för mjölproduktion i Europa
Mjölet placeras på pallen och i lastbilen i rätt ordningsföljd för leveransrutten

”Vuxit som företag”

”Tack vare omställning kan vi idag lasta 60 % fler mjölsäckar och vi har minskat risken för muskuloskeletala sjukdomar och andra skador hos vår personal”, konstaterar Julien Bourgeois nöjt. ”Som företag har vi både vuxit och sett en kraftig efterfrågansökning och vi har därför kunnat utöka vår personalstyrka.”

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.