Välj din plats:

Land

Nya lösningar för små och medelstora företag: Galvaniseringsföretag utökar sin verksamhet med hjälp av svetscell

Att hjälpa sina kunder på fler sätt, öka och diversifiera orderingången och växa som företag: Det är precis vad galvaniseringsföretaget Sulz i Schwaben, som tillhör Lichtgitter-koncernen, har lyckats med tack vare en svetsrobot. Projektet möjliggjordes av KUKA:s systempartner KIWI-Automations GmbH och KUKA:s kompakta svetscell.


Högkvalitativa svetsfogar på kortast möjliga tid med hjälp av en svetsrobot

Det är ovanligt att ett galvaniseringsföretag svetsar ståldelar. Kärnkompetensen hos galvaniseringsföretag ligger främst i korrosionsskydd av ståldelar genom varm- eller centrifugförzinkning. Men Verzinkerei Sulz GmbH från Sulz am Neckar i Schwarzwald kan idag erbjuda mer – och det tack vare en svetsrobot med cell. Den som iakttar KR CYBERTECH nano när den arbetar får inte intrycket att den utför ett uppdrag av ett helt nytt slag. Med sitt svetsaggregat fogar svetsroboten säkert och exakt ihop det åttkantiga prismat med den kompakta stålplattan. Efter 90 sekunder är två svetsförlopp avklarade. En medarbetare tar bort de färdiga produkterna och sätter in två nya. ”Svetsfogarna håller mycket hög kvalitet”, berättar Bernd D. Euschen, VD för Verzinkerei Sulz, när han beskriver företagets robotbaserade lösning med svetsroboten KR CYBERTECH nano.

Automatiserad svetsning för små och medelstora företag

Svetsroboten ger Verzinkerei Sulz fördelar när de ska ackvirera nya kunduppdrag.

Långa transporter gav impulsen till automatiserad produktion

Svetskomponenterna som KR CYBERTECH nano svetsar kännetecknas av mångsidighet och hög belastbarhet. Det rör sig om adaptrar till svetsade anslutningar till stålbalkar, men även svetsade plattor och andra anslutningspunkter. De används för att konstruera upphängningar, tvärbalkar/trossar och andra konstruktioner i byggnader och på byggarbetsplatser. Euschen berättar att dylika komponenter tidigare levererades med svetsfogar av varierande kvalitet. Ansvaret för dessa låg hos olika underleverantörer och ibland utfördes svetsningen manuellt och ibland med robotar.
Om något företag är varse följande faktum så är det Verzinkerei Sulz: Robotar kan på kort tid hjälpa tyska små och medelstora företag att automatisera.

Fördelen: jämn, hög kvalitet och färre transporter

Beställaren var tvungen att transportera komponenterna med lastbil till Östeuropa för att svetsas. Sedan transporterades de svetsade komponenterna till Verzinkerei Sulz i Schwarzwald för galvanisering, konfektionering och utleverans. ”Vår kund behövde alltså köra 40 ton två gånger per vecka”, berättar Euschen. Kunden var inte nöjd med denna situation och började leta efter en ny tjänsteleverantör för uppgiften, ”helst i närheten”. Det var så Euschen och hans team kom på idén: ”Varför gör vi det inte här i Sulz am Neckar?”
Perfekt samspel: Robotcellen svetsar och kundernas svetskomponenter kontrolleras och galvaniseras sedan av medarbetare.
Den kompakta svetscellen är nämligen idealisk även för små serier.

Automatiserad svetsning – en helt ny satsning för ett traditionsrikt företag

Euschen medger att man valde en ovanlig väg i hans bransch: ”Vi känner inte till ett enda galvaniseringsföretag i Tyskland som också har en svetsrobot.” Ändå lät den potentiella ordern intressant, och möjligheten att spara in på tusentals lastbilskilometrar och mycket koldioxid var också en viktig aspekt. Euschen och hans team fattade snart sitt beslut: ”Vi gör det” – för att stötta en bra kund och eftersom vi ju är ett företag som fokuserar på resurssnål produktion. Företaget, som arbetat med galvanisering i ca fem decennier, stod nu inför en ny utmaning.
Hög svetshastighet och beprövad i industrin: svetsroboten KR CYBERTECH nano.

Integrering av svetsrobot i produktionen

En sak var klar från början: Uppdraget krävde en automationslösning. Det var nämligen inget alternativ att överlåta den planerade processen till någon av galvaniseringsföretagets 65 anställda. Det går inte att få tag på svetsare – varken i företaget eller i regionen som helhet. Men Bernd D. Euschen kände till det faktum att robotar bland användas till lasersvetsning, friktionssvetsning och bågsvetsning, och att de hela tiden blir bättre. Och för att hålla sig till principen om korta avstånd började Euschen leta efter en kompetent integratör i närheten. Det var så han träffade Christoph Welle, VD för KIWI-Automations GmbH i Oberkirch i Baden, ett företag som 2006 knoppades av från en teknisk konsultfirma och som sedan 2016 är en av KUKA:s systempartner. Christoph Welle och hans team hoppade direkt på projektet med stor entusiasm.
Kompakt och genomtänkt: Bernd D. Euschen (till vänster) och Christoph Welle valde att satsa på en liten KUKA-svetscell som snabbt kunde integreras.

Automatiserad svetsning av plåt, rostfritt stål och andra produkter

”Uppgiftsbeskrivningen löd: Att kunna svetsa produkter av olika slag i en produktserie i relativt hög takt och med konstant kvalitet”, berättar Christoph Welle. ”Att manuellt svetsa upp till 10 000 komponenter per månad har aldrig varit något problem. Andra krav var: jämn kvalitet – detta kunde jag åstadkomma med en robot – och så flexibilitet med utbytbara fixturer på maskinerna. Vi valde att ta fram olika fixtursatser så att en medarbetare snabbt kan byta fixturer och ändra programmet när en viss produkt i produktserien ska produceras. Det krävs alltså endast en kort omställningstid innan en ny produkt kan bearbetas.”
Manuell svetsning ger svetsfogar av ojämn kvalitet. Detta är inte fallet med en svetsrobot.

Goda kontakter inom små och medelstora företag och Industrie 4.0

Bernd D. Euschen tillägger: ”Ett av våra krav på anläggningen var att den skulle vara kompakt. Målet var att ta de första stegen mot robotsvetsning, lära oss mer och bredda vår kompetens. Det var också viktigt att alla säkerhetsrelaterade aspekter togs i beaktande.” Att KUKA:s team som ansvarade för uppdraget hade expertis inom svetsapplikationer visade sig vara till stor hjälp. Liksom att systemintegratören redan arbetade med många företag i den plåtbearbetande industrin och kände till branschen utan och innan. Det tog därför inte lång tid att hitta en lösning som passade Verzinkerei Sulz och dess viktiga kund.
Robotens automatiserade svetsning har förbättrat plåtbearbetningen på flera punkter.

Att vi nu också kan svetsa har lett till nya galvaniseringsuppdrag. Vi har lyckats stärka våra kärnprocesser.

Bernd D. Euschen, VD för Verzinkerei Sulz

Den minsta cellen för svetsning med rätt storlek

Företaget valde att satsa på en kompakt produktionscell. Den är 3 980 mm lång, 2 365 mm bred och 2 445 mm hög och erbjuder hög prestanda på en liten uppställningsyta. Roboten är en KR CYBERTECH nano. Den strömlinjeformade roboten med sin minimala svängbasradie utmärker sig med den minsta centralhanden i sin robotklass, hög repeternoggrannhet och stor flexibilitet. Vid valet av svetsanläggning satsade Euschen och Welle på TPS 400i från Fronius som är tillförlitlig och erbjuder goda kommunikationsmöjligheter. Euschen är nöjd med det manuella vridbordet som lägesställare, på vilket svetsfixturerna är positionerade, och med den utrymmessnåla robotstyrningen KR C4 small size. Med hjälp av programvaran KUKA.Sim kunde projektledarna kontrollera svetsfogarnas placering liksom cykeltiderna i förväg. Euschen fick sedan tag på en person i teamet som kunde sköta insättning och uttagning av komponenterna i cellen, plus att han anställde en person med programmeringskunskaper, så var de igång.

Digitala produkter kompletterar svetsrobotar

Programvaran KUKA.ArcTech kompletterar robotsystemet med intuitiva kommandon, strukturerade menyer och praktiska statusknappar som möjliggör enkel bågsvetsning med hög precision. Med framgång: ”Vår svetsprocess tar inte ens en minut”, förklarar Bernd D. Euschen. Beroende på typen av stålplatta uppskattar Euschen att 5 000 till 10 000 komponenter galvaniseras varje månad. ”Och per år”, tillägger han, ”når vi nästan sexsiffriga kvantiteter.” 
Med rätt programvara kan små och medelstora företag digitalisera sin produktion på ett effektivt och flexibelt sätt.
När han summerar de första nio månaderna är det med positiva ordalag och med tillförsikt: ”Vi hade räknat med att det skulle ta 2,5 år att få avkastning på vår investering, men det ser ut som att vi når detta redan efter ett och ett halvt till två år. Att vi nu också kan svetsa har lett till nya galvaniseringsuppdrag. Vi har lyckats stärka våra kärnprocesser.”

Optimala svetsfogar med överkomlig investering

Euschen konstaterar: I tider av brist på kvalificerad arbetskraft har många små och medelstora företag inget annat val än att satsa på automation. Han uppmuntrar andra företagare: ”En sak är säker: Investeringskostnaderna är hanterbara och potentialen – om man bara vågar ta det första steget, bygga upp sin kompetens och sen få de första bra uppdragen – är mycket stor.” Även Christoph Welle är nöjd: ”För oss som anläggningskonstruktör är det här projektet ett mycket bra pilotprojekt för att visa andra företag att det inte är svårt att komma igång med automation. Att man inte ska tveka, utan att man kan växa in i det steg för steg, även som ett litet företag.” 
Svetscellen har diversifierat galvaniseringsföretagets kärnverksamhet.
Båda företagen upplevde teamet från KUKA som en ”tillförlitlig och kompetent partner både när det gäller automation och svetskvalificering. Teamet assisterade oss fullt ut vid svetsprogrammeringen och svetsoptimeringen.” Tack vare det får alla som idag iakttar svetsroboten intrycket av att den aldrig gjort annat än att svetsa våra kunders produkter.

Nya automations- och digitaliseringsidéer

Personalen på Verzinkerei Sulz var med på att integrera en svetsrobot i verksamheten – inga arbetstillfällen skulle ju försvinna. Tvärtom. ”Den nya anläggningen och svetsroboten fick oss att rekrytera ny personal eftersom vi visste att vi behövde bredda vår kompetens”, berättar Euschen. ”På det hela taget är våra anställda mycket positivt inställda till automationslösningen och de intresserar sig för den. De ser att vi utvecklar vår produktion och därmed säkrar vår produktionsort.” Under tiden har företagets storkund, vars ordrar sysselsätter svetsroboten i så hög grad, nya uppdrag på gång. Andra potentiella kunder har redan anmält sitt intresse. Bernd D. Euschen och hans team har tillsammans med KIWI-Automations redan planer på nya automationslösningar med KUKA.

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.