Välj din plats:

Land

KUKA Sunrise.OS Med 2.6, den senaste programvaran för LBR Med – vår lättviktsrobot för medicinska tillämpningar

Upptäck den senaste generationen av programvaran KUKA Sunrise.OS Med 2.6 för LBR Med – vår certifierade lättviktsrobot för medicinska tillämpningar. Vår nya programvara ger tillverkare av medicintekniska produkter tillgång till en mängd funktioner för programmering och konfigurering av krävande robotbaserade tillämpningar inom det medicinska området.

den 24 mars 2022


Den nya generationen KUKA Sunrise.OS Med 2.6 erbjuder objektorienterad programmering baserad på Java 8 och Windows 10, vilket underlättar snabb idrifttagning av LBR Med för vitt skilda medicinska tillämpningar. Robotstyrningen ansluts utan problem till kundens specifika hård- och programvara med hjälp av de många gränssnitt som erbjuds.

Med säkerheten i fokus

I medicinska tillämpningar är säkerheten av största vikt.
Med hjälp av särskilda säkerhetsfunktioner på hårdvaru- och programvarusidan går det att övervaka de krafter som roboten utsätts för, men även hastigheten och robotarmens position i arbetsområdet kan övervakas. Just sådana funktioner som tillverkare av medicinska robotar behöver för att göra sina tillämpningar säkra.

Medicinska robottillämpningar med LBR Med

Enkel att hantera


KUKASunrise.FRI Med

KUKA Sunrise.FRI Med är en tillvalsfunktion för realtidskommunikation med robotstyrningen som underlättar utvecklingen av medicintekniska produkter baserade på LBR Med. Särskilt inom medicinområdet är realtidskommunikation av yttersta vikt. Operationer kan då planeras mycket exakt på grundval av olika avbildningsmetoder, bl.a. tack vare det faktum att varje axel på roboten kan styras enskilt.

KUKASunrise.Servoing

Med KUKA Sunrise.Servoing Med går det att ändra robotens programmerade rörelse, exempelvis vid vissa punkter längs en flytande bana. Funktionen är mycket användbar och används bland annat vid andningskompensation. Roboten kan programmeras så att den tar hänsyn till patientens ojämna andning och ingreppet kan utföras som planerat.

KUKA Sunrise.PreciseHandGuiding Med

Tillvalspaketet KUKA Sunrise.PreciseHandGuiding Med möjliggör en mycket exakt handstyrning av LBR Med med samtidig begränsning av vissa rörelser och frihetsgrader hos roboten. Denna funktion används bland annat av våra samarbetspartner inom kirurgi. Vid biopsier hjälper roboten läkaren att sätta nålarna exakt.

KUKA Sunrise.IncreasedStiffness Med

LBR Med erbjuder ökad styvhet vid positionsreglering. Detta möjliggör medicinska tillämpningar med reducerad bärlast och definierade arbetsutrymmen. Robottillämpningar av detta slag förekommer inom kirurgi och ortopedi. Om roboten till exempel ska borra i ett ben måste den ha en viss styvhet och får inte ge efter positionsmässigt. I detta fall kan LBR Med programmeras med KUKA Sunrise.IncreasedStiffness Med så att roboten blir mindre känslig för yttre påverkan som t.ex. kollisioner. Den kompenserande rörelse som kollisionen ger upphov till kan då undertryckas.

Varför byta till KUKA Sunrise.OS Med 2.6?

Systemprogramvaran erbjuder nu en användarvänlig programeditor. Ytterligare kraftfulla komfortfunktioner, som utvecklats av våra samarbetspartner, kan läggas till som tillval. Genom att kombinera KUKA Sunrise.OS Med 2.6 med programvara från våra partner kan våra kunder erbjuda läkare en exakt, säker, multifunktionell och robotbaserad assistent som kan bistå läkaren vid en mängd olika ingrepp och samtidigt bidra till att utveckla framtidens medicin.

Byt till KUKA Sunrise.OS Med 2.6 och ta steget in i framtidens medicinteknik. Ingen annan robotbaserad plattform erbjuder så många användningsområden som LBR Med med tillhörande programvara. Vår nya systemprogramvara är inte bara en ny generation – den är att betrakta som en framtidsplattform. Nya funktioner kommer att läggas till kontinuerligt och uppdateringar går snabbare att utföra. Vår nya programvara KUKA Sunrise.OS Med 2.6 uppfyller även de regulatoriska krav som måste vara uppfyllda vid integration i medicintekniska produkter: IEC 62304:2006 (första utgåvan) + A1:2015.

Kommunikation i realtid, exakt handstyrning, högre styvhet – inga problem för LBR Med i kombination med KUKA Sunrise.OS Med 2.6, den senaste generationen av vår systemprogramvara.

Jürgen Folwerk, Vice President R&D Medical Robotics