Välj din plats:

Land

Automation inom köttbearbetning

Från grovstyckning till palletering – KUKA erbjuder automationslösningar för köttindustrins hela värdekedja. Som helhetsleverantör levererar vi intelligenta robotsystem till slakterier och stora charkproducenter.


Robotteknik inom köttbearbetning

Kraven på den köttbearbetande industrin ökar för varje år. Automationssystem som täcker alla processer inom köttförädling är en avgörande faktor för hög livsmedelskvalitet, hög hygienstandard och ett litet koldioxidavtryck. Processer som kan automatiseras är till exempel styckning av kött oavsett djurart, stämpling, inspektioner, paketering av kött, samt förberedelse för transport, d.v.s. förpackning i kartonger samt palletering.

Optimala system för varje processteg i köttindustrin

Vi utrustar köttproducenter med heltäckande automationslösningar. Dessa system kan omfatta djurmottagande, förädling till livsmedel samt förberedande av pallar för leverans till stormarknader.

 • Grovstyckning

  • Alla typer av kött – nötkött, lammkött, griskött, fjäderfä – styckas först grovt till lättarbetade bitar.
  • Klövar, fötter, horn, huvud och svans avlägsnas. Maskinerna beräknar bandhastigheten och köttets pendling, vilket säkerställer maximal precision vid bortskärningen. 
  • Placering av slaktstämplar på styckningsdelarna.
  • För dylika bearbetningssteg krävs intelligent sensorteknik.

   

  Våra robotar i utförande Hygienic Oil (HO) är med sina skräddarsydda skyddshöljen optimalt utrustade för att hantera rått kött och andra livsmedel:

  • KR QUANTEC HO (bärlast 120–240 kg) med kapslingsklasser upp till IP67
  • KR IONTEC HO (bärlast 50 kg) för situationer med högre skyddskrav
  • KR CYBERTECH HO (bärlast 10–20 kg), vår kraftfulla multifunktionsrobot
 • Inspektion

  Automatisk inspektion av oförpackade köttprodukter med integrerad kamerateknik i kombination med bildbehandlingssystem:

  • Köttet kontrolleras med hjälp av en kamera.
  • Genom att mäta marmoreringen i uppskurna köttstycken kan muskel- och fettinnehållet beräknas och livsmedlets pris bestämmas exakt.
  • Dessutom söker systemet efter blod, främmande föremål, benrester etc. för att den fortsatta bearbetningen ska bli ren och säker samt för att säkerställa optimal hygien.
  • Prover tas för att kontrollera livsmedelskvaliteten och utesluta smittämnen och bakterier.

   

  Följande robotar används:

  • KR AGILUS HM (bärlast 6–11 kg), vår så kallade Hygienic Machine för bearbetning av råa livsmedel
 • Bearbetning av köttstycken

  • Det råa köttet styckas nu i bitar som kan paketeras och förtäras.
  • Vid bearbetning av fjäderfä binds hela kycklingar ihop eller så förädlas enskilda delar, t.ex. bröst och ben.
  • Därefter vidarebearbetas biffarna, revbenen, benen, schnitzlarna etc. eller så paketeras de.

   

  Följande robotar används:

 • Möjlig vidareförädling


  De uppskurna köttprodukterna vidareförädlas ofta av personal hos stora charkproducenter. I denna process används till exempel även ultraljudsskärning. Några exempel är:

  • Köttet marineras och/eller sätts på spett.
  • Korvar hängs upp i ställningar för att rökas.
  • Kokade korvprodukter skärs upp.
  • Utsorterade köttrester bearbetas vidare till djurfoder.
  • Alternativa proteiner produceras.

   

  Beroende hur köttet ska vidareförädlas används olika HO-robotar (Hygienic Oil) eller KR AGILUS HM, vår Hygienic Machine som är avsedd för direkt hantering av råa livsmedel.

 • Paketering

  • Robotar paketerar köttet portionsvis, t.ex. på plastbrickor eller termoformade förpackningar eller i rörformade påsar. Även förseglingen sker automatiserat.
  • Vid paketering av livsmedel är en viktig punkt att livsmedlet placeras på ett estetiskt sätt.
  • Även märkningen för nästa steg i kedjan, livsmedelsbutiken, sker automatiserat.
  • Det paketerade köttet läggs sedan i kartonger – en process som handhas helt av roboten som bl.a. ser till att kartongen hålls öppen i upprätt läge.

   

  Följande robotar används:

  Robotar i utförande Hygienic Machine (HM) för förpackning av rått kött:

   

  Robotar i utförande Hygienic Oil (HO) för hantering av paketerade livsmedel:

  • KR DELTA HO (bärlast 3–6 kg), vår höghastighetsrobot som bidrar till maximal output
  • KR AGILUS HO (bärlast 6–11 kg) 

   

  Kundexempel: Paketering av livsmedel
 • Palletering

  Det sista steget är att palletera kartongerna på pallar och förbereda dem för transport till charkproducenter och stormarknader.

  Processen att mellanlagra transportfärdiga pallar med lättfördärvliga livsmedel i kyl- och fryslager överlåts med fördel till vår robot KR QUANTEC PA Arctic. Pallarna är då redo för just in time-leverans när stormarknader beställer dem med kort varsel.

  Följande robotar används:

  • KR QUANTEC PA (bärlast 120–240 kg), finns även i utförande Hygienic Oil (HO)
  • KR QUANTEC PA Arctic (bärlast 120–240 kg) avsedd för fryslager ner till –30 °C
  • KR 40 PA (bärlast 40 kg), kan även beställas i Hygienic Oil-utförande

   

  Kundexempel: Pallettering av livsmedel

Excellens inom utveckling och service

Höga krav på livsmedelskvalitet, stigande produktionspriser och en växande brist på kvalificerad arbetskraft – köttförädlare ställs inför många utmaningar och branschen måste hela tiden söka nya lösningar. På en sådan marknad är det en fördel att samarbeta med en automationspartner som har stor och lång erfarenhet av livsmedelsindustrin.

Våra kundlösningar kännetecknas av hög produktivitet, låga kostnader och ökad livsmedelssäkerhet tack vare reproducerbara processer. Det faktum att vi är representerade över hela världen och kan erbjuda service dygnet runt gör att du får den support du behöver, även på plats hos dig som kund.

Fördelar med automatiserad bearbetning av kött och fjäderfä


Hygieniska robotar

Skyddshöljen behöver inte användas i alla situationer. Med KR AGILUS HM och KR DELTA HM erbjuder vi två Hygienic Machine-robotar som är avsedda för direktkontakt med råa livsmedel. Samtliga robotar kan även beställas i utförandet HO (Hygienic Oil)

Intelligent sensorteknik

För att slaktkropparna ska kunna styckas exakt krävs intelligent kamerabildbehandling. Den AI-baserade 3D-bildbehandlingen, som anslutas till kompatibla gränssnitt på styrningen, upptäcker oformliga och pendlande delar liksom delar som befinner sig i rörelse. 

Hög och jämn kvalitet trots maxad produktionstakt

Våra robotar för köttindustrin bearbetar stora volymer på upp till 1 000 grisar eller 60 000 kycklingar per timme och det med jämn och hög kvalitet. Robotarna utmärker sig även med stor räckvidd och höga bärlaster.

Allt från samma leverantör

När vi automatiserar våra kunders produktion och utvecklar nya anläggningskoncept arbetar vi tillsammans med integratörer. Vi ger råd om sensorteknik och demonstrerar hur ett heltäckande system både leder till effektivare logistik och sänkta kostnader.

Brist på kvalificerad arbetskraft kan hanteras med rätt teknik

Med heltäckande och hygieniska automationslösningar kan slakterier och stora charkproducenter upprätthålla effektiva och kostnadseffektiva processer – även vid personalbrist. Att personalen avlastas från tunga och otympliga arbetsuppgifter har dessutom en positiv effekt på arbetstillfredsställelsen.

Genomförbarhetsstudier över hela världen

I våra internationella center för applikationslösningar satsar vi på högsta kvalitet. Vi låter våra kunder utföra genomförbarhetsstudier och simuleringar i förväg och testa nya tekniska lösningar för deras förädlingsprocesser.

Vårt utbud täcker hela processkedjan 

Robotar är kärnan i all automation. Deras prestanda, precision och snabbhet avgör hur effektiv köttbearbetningen blir. Den som väljer våra system drar nytta av vår breda kompetens inom köttindustrin som vi byggt upp under decennier.

I denna krävande miljö utsätts robotar framför allt för fukt, värme och kyla, t.ex. i frys- och fuktningsrum. Alla våra produkter är konstruerade för detta med robust mekanik och erforderlig IP-kapslingsklass.

Våra robotar i utförande Hygienic Machine (HM) levereras redo för processer i samma rum som råa livsmedel. Övriga robotar utrustas med skräddarsydda skyddshöljen.

Smårobotar för hygieniskt känsliga områden inom primär- och sekundärindustrin

Robotar i Hygienic Oil-utförande för grovstyckning och förpackning 

Vårt utbud av robotar i utförande Hygienic Oil (HO)

Våra robotar i HO-utförande med NSF H1-smörjmedel uppfyller de högsta hygienkrav inom den köttbearbetande sekundärindustrin.

Palletering på högsta nivå inom köttindustrin

Vill du automatisera dina processer inom köttbearbetning?

Vi hjälper dig gärna vidare. Våra livsmedelsexperter ger dig råd och finns vid din sida från ritbordet till idrifttagningen. Vår 24/7-service är en pålitlig kontakt även efter idrifttagningen.

White Paper om livsmedelsindustrin

Vi har lång erfarenhet och vi har till dags dato utvecklat lösningar åt mer än 1 000 kunder inom livsmedelsindustrin. Läs mer om hur vi kan kombinera robotteknik, programvara och servicetjänster till ett effektivt och kostnadseffektivt paket som vi skräddarsyr åt dig. I åtta imponerande praktiska exempel berättar vi hur vi realiserar koncept som täcker hela processkedjan, från varumottagning till leverans. 

Här kan du lära dig mer om våra lösningar för livsmedelsindustrin

Ladda ner vårt White Paper

Tillämpningar för allt slags kött – automatiserade processer som lönar sig 

Oavsett vilket djur som ingår i köttproduktionen eller vilka arbetsprocesser som behöver automatiseras – våra industrirobotar kan användas till smart automation av nästan alla processteg med snabbare och noggrannare bearbetning som följd:

 

Slakt- och styckningsprocesser

 • Rött kött (nötkött, lamm)

  • Avlägsnande av klövar och horn
  • Fyrdelning av nötkreatur
  • Utvärdering av köttkvalitet med kamera

   

 • Fläskkött

  • Applicering av slaktstämplar
  • Halvering av slaktkroppar (svin)
  • Placering av schnitzlar i termoformade brickor
 • Kött från fjäderfä

  • Hopbindning före djupfrysning
  • Sortering av kycklingnuggets
  • Placering av kycklingspett i termoformade brickor

Förädlingsprocesser

 • Korv och skinka

  • Upphängning av korvar i torkställningar
  • Påfyllning av lagringsutrustning för Ibérico-skinkor
  • Beredning av smörgåsar med korvskivor
 • Alternativa proteiner

  • Bearbetning av insektsmjöl
  • Upptagning av hamburgerbiffar
  • Palletering av djupfrysta vegetabiliska produkter
 • Foder till djur

  • Förpackning av djurfoder
  • Påfyllning och tömning av autoklaver
  • Palletering av foderförpackningar

Systemintegratörer nära dig

Oavsett om du behöver rådgivning, optimering, implementering eller snabb service – våra integratörer hjälper dig på plats.

Spetskompetens inom livsmedel